TR

Akademik Kaynak

İKTİSAT ÜZERİNE

İKTİSAT ÜZERİNE

İktisat bilimi üzerine yapılan tartışmalar uzun zamandır süregelmektedir. Tanımı birçok kişiye göre değişmekte ve ekonomi ile çoğu zaman aynı manada kullanılmaktadır. Bishop’a göre  “Ekonomi/İktisat, “toplumun kıt kaynaklarını nasıl kullandığı üzerine etüt” veya daha uygun bir ifadeyle; toprak, işgücü, hammadde, sermâye, girişimci ruh ve zaman gibi...
Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021

Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Afetlerde Etkinlik Kapasitesinin Değerlendirilmesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Afetlerde Etkinlik Kapasitesinin Değerlendirilmesi

Sosyal Medya ve Siber Güvenlik

Sosyal Medya ve Siber Güvenlik

Afet Süreçlerinde Kadın Bireylerin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri: İzmir İli Örneği

Afet Süreçlerinde Kadın Bireylerin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri: İzmir İli Örneği

Türkiye’de 2002 Sonrası Muhafazakâr Düşüncenin Kent Kimliği Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme

Türkiye’de 2002 Sonrası Muhafazakâr Düşüncenin Kent Kimliği Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme

Daha fazla makale göster

AKADEMİSYENLER


AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank