TR

Akademik Kaynak

Okullarımızı Kitaplarla Buluşturmaya Devam Ediyoruz.

Okullarımızı Kitaplarla Buluşturmaya Devam Ediyoruz.

Osmanlı Devleti’nden – Türkiye Cumhuriyeti’ne İdeolojilerin Etkileri

Osmanlı Devleti’nden – Türkiye Cumhuriyeti’ne İdeolojilerin Etkileri

Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Seçimleri

Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Seçimleri

Yönetişim Analizi ve Türkiye’de Bir Model Örneği Olarak Kent Konseyleri Pratiği

Yönetişim Analizi ve Türkiye’de Bir Model Örneği Olarak Kent Konseyleri Pratiği

SOSYAL BİLİMLER

İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Ve Sosyal Risk İlkesi

İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Ve Sosyal Risk İlkesi

  1.GİRİŞ Günümüz sosyal devlet anlayışı ile hukuk devleti anlayışının, teknolojik gelişmelerle birleşmesi idari faaliyetlerin çeşitlerinin ve kullandığı araç-gereçlerin artması sonucunu doğurmuştur. İdarenin faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdüğü de mutlak bir gerçektir. İdarenin kesintisiz süren işlem ve eylemlerinden dolayı zararla...
Rusya’daki Türk Savaş Esirleri Hakkında Rusça Çalışmalara Bir Bakış

Rusya’daki Türk Savaş Esirleri Hakkında Rusça Çalışmalara Bir Bakış

Küresel Hükümet-Dışı Örgütlerin Küresel Siyasetteki Etkisi: Uluslararası Af Örgütü Örneği

Küresel Hükümet-Dışı Örgütlerin Küresel Siyasetteki Etkisi: Uluslararası Af Örgütü Örneği

18. YY Osmanlısında Erdelli Bir Aydın: İbrahim Müteferrika

18. YY Osmanlısında Erdelli Bir Aydın: İbrahim Müteferrika

Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğuna Yönelik Kültür Politikası 2008-2015

Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğuna Yönelik Kültür Politikası 2008-2015

İsmail Gaspıralı ve Türk Birliği Düşüncesi

İsmail Gaspıralı ve Türk Birliği Düşüncesi

Daha fazla makale göster

Uzmanın Kaleminden


Akademik Kaynak
 

 TR