TR

Akademik Kaynak

Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği

Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği

Düşünce ve Uygulama Boyutuyla Çevre Korumacılık-Radikal Ekoloji Ayrımı

Düşünce ve Uygulama Boyutuyla Çevre Korumacılık-Radikal Ekoloji Ayrımı

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Madalyonun Diğer Yüzü “Erkeklik”

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Madalyonun Diğer Yüzü “Erkeklik”

Araştırma Görevlisi Olmanın Adımları Nelerdir?

Araştırma Görevlisi Olmanın Adımları Nelerdir?

SOSYAL BİLİMLER

Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği

Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği

ÖZET Bireyler veya topluluklar bir yerden başka bir yere çeşitli nedenlerle zorunlu ya da gönüllü olarak göç etmektedir. Göçleri sadece bir insan hareketliliği olarak ele almak doğru değildir. Göçler önemli bir sosyolojik olgu olduğu gibi aynı zamanda bir yönetim sorunudur. Teknolojinin sunmuş olduğu iletişim imkanlarının genişlemesi ile birlikte ...
Düşünce ve Uygulama Boyutuyla Çevre Korumacılık-Radikal Ekoloji Ayrımı

Düşünce ve Uygulama Boyutuyla Çevre Korumacılık-Radikal Ekoloji Ayrımı

Kayıt Dışı Ekonominin Tarihçesi

Kayıt Dışı Ekonominin Tarihçesi

Evliya Çelebi ve Seyahatname’si Üzerine Bir Değerlendirme

Evliya Çelebi ve Seyahatname’si Üzerine Bir Değerlendirme

Bulgaristan Türklerinin Zorunlu Göçü (1989)

Bulgaristan Türklerinin Zorunlu Göçü (1989)

Özelleştirme ve Kuzey Amerika Ülke Örnekleri

Özelleştirme ve Kuzey Amerika Ülke Örnekleri

Daha fazla makale göster

Uzmanın Kaleminden


Akademik Kaynak
 

 TR