TR

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı, Havza ve Amasya Genelgeleri

ÖZET

İtilaf Devletleri’nin 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’yu işgale başlaması, Mustafa Kemal Paşa’yı Türk milletinin içine düştüğü bu kötü durum karşısında harekete geçirmiştir. IX. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla, Anadolu’da ulusal mücadelenin ilk adımları atılmıştır. Samsun Raporu ile yaşanan gelişmeleri İstanbul Hükümeti’ne bildirmiştir. Ordu ile temasa geçerek kendisiyle birlikte mücadele  edecek komutanları belirleyerek çalışmalarını, ‘milli bilinç’in uyandırılması alanına yoğunlaştırmıştır. Mustafa Kemal Paşa, Havza Genelgesini  yayınlayarak bütün komutanlıklara ve idare amirliklerine bildirdi.Tüm yurtta işgale karşı protesto mitingleri düzenlenmesini istedi ardından Milli Mücadeleyi bir programa  göre yürütmek amacıyla Amasya Genelgesini yayınlanmıştır. Genelge ile millet egemenliği ön plana çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Paşa, Samsun Raporu, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Milli Bilinç, Millet Egemenliği

 

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR