TR

Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarında Kent ve Çevreye Verdikleri Önem Üzerine Bir Araştırma

ÖZET

Bu araştırmada Türkiye’deki 10 Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı 2015-2019 dönemine ait stratejik planlar incelenmiş ve bu planlarda çevre ve kent konularına ne derece yer verdikleri karşılaştırmalı olarak ortaya konulmuştur. Araştırma yöntemi olarak içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Türkiye’de Mart 2016 itibarıyla 30 adet Büyükşehir Belediyesi mevcut olup bunlardan nüfusu en fazla olan 10 tanesi araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırılan Büyükşehirlerden en kapsamlı plana sahip iller sırasıyla İstanbul (288 sayfa), İzmir (227 sayfa) ve Gaziantep (226 sayfa) olmuştur. Kent kavramına en fazla yer veren iller Adana (3,58 kelime/sayfa), İzmir (2,89 kelime/sayfa) ve Bursa (1,75 kelime/sayfa), çevre kavramına en fazla yer veren iller ise Konya (1,39 kelime/sayfa), Adana (1,24 kelime/sayfa) ve Şanlıurfa (1,16 kelime/sayfa) olmuştur.

[1] Bu çalışma “2016 International Symposium on Economics and Social Science – Summer Session, Kyoto, Japonya”’da sunulan ve European Journalof Economıcsand Management dergisinde İngilizce yayınlanan şeklinin kısaltılmış Türkçe versiyonudur.

 

 

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR