TR

Post Keynesyen İktisatın Etkilendiği Okullar, Temel Varsayımları Ve Diğer Okullara Yönelik Eleştirileri

ÖZ

Bu makalede Post Keynesyen İktisat Okulu ele alınmıştır. 1950 yıllarının başında Neoklasik Senteze kadar uzanan okul, 1980’lerden sonra giderek önem kazanmıştır. Okulun temel çıkış noktası ekonomilerin kendiliğinden tam istihdama ulaşamayacağıdır. Klasik ve Keynesyen okulun görüşlerinden etkilenen Post Keynesyen İktisat teorisi J.M.Keynes, R. Harrod ve M. Kalecki’nin düşüncelerinden hareketle oluşturulmuştur. Okulun ana önermeleri organiklik, belirsizlik ve para arzı çerçevesinde belirlenmiştir. Post Keynesyen Teori, büyüme ve gelir dağılımıyla ilgili açıklamalarda bulunur ve temel belirleyicisi yatırım oranıdır. Gelir etkisini kabul eder. Beklentiler büyük önem taşır. Bu teoride, her fiyatın bir başkasının gelirini oluşturduğu gerçeğine büyük önem verilmesi gerektiği vurgulanır. Bu yüzden gelir dağılımı ve gelirin yeniden dağılımı temel konulardan biridir. Bu makalede Post Keynesyen Okulun temel varsayımları, etkilendiği okulların temel görüşleri ve son olarak Post Keynesyen İktisadın Neoklasik Okul, Monetarist Okul ve Yeni Klasik Okula yaptığı eleştiriler ele alınmıştır. Bu şekilde farklı seçeneklerdeki metodolojilerin varlığının gösterilmesi ve iktisatta ekonometri ve matematik baskınlığının azaltılarak yapılan çalışmalara yer açma imkanı amaçlanmıştır.

loading Post Keynesyen İktisatın Etkilendiği Okullar, Temel Varsayımları Ve Diğer Okullara Yönelik Eleştirileri Loading...
EAD-logo Post Keynesyen İktisatın Etkilendiği Okullar, Temel Varsayımları Ve Diğer Okullara Yönelik Eleştirileri Taking too long?

reload Post Keynesyen İktisatın Etkilendiği Okullar, Temel Varsayımları Ve Diğer Okullara Yönelik Eleştirileri Reload document
| open Post Keynesyen İktisatın Etkilendiği Okullar, Temel Varsayımları Ve Diğer Okullara Yönelik Eleştirileri Open in new tab

Editör Notu: PDF dosyalarının görüntülenmesi dosya boyutuna paralel olarak uzun sürebilir. Çalışma dosyasının görüntülenmemesi durumunda sayfayı yenileyiniz.

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank