TR

Yamaç Doğan

Eğitim Bilgileri

1- 2016-… Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( Halen 4.sınıf öğrencisi)

2-2017-… Anadolu Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü ( Halen 3.sınıf öğrencisi)

Görevler

1-Süleyman Demirel Üniversitesi Ombudsmanlık ve Arabuluculuk Topluluğu Kurucu Başkan Yardımcısı

2-Akademik Kaynak İnternet Sitesi Yazarı

3-Akademik Haber İnternet Sitesi Yazarı

4-Mornota İnternet Sitesi Yazarı

5-Hukukça Bakış Dergisi Yazarı

Çalışma/ İlgi Alanları

1- Toplum Bilimleri- Toplumsal Meselelerin Muhakemesi

2-Ceza Hukuku-Ceza Muhakemesi Hukuku- Yeni Tip Muhakeme Usulleri- İade Hukuku- Kriminoloji- İslam Ceza Hukuku

3-Anayasa Hukuku’nun Genel Teorisi- Türk Anayasa Hukuku- Seçim Hukuku- Anayasa Yargısı- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

4-İdare Hukuku- Türk İdare Teşkilatı- Kamu Görevlilerinin Disiplin Rejimi

5-Devlet Teorisi-Hukuk Tarihi

6-Kira Hukuku

 


AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank