TR

Yamaç Doğan

Araştırmacı

Eğitim Bilgileri

1- 2020-… Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi( Ders Aşaması)

2-2016-2020 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( 2020 Mezunu)

3-2017-… Anadolu Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü ( Halen 3.sınıf öğrencisi)

Görevler

1-Süleyman Demirel Üniversitesi Ombudsmanlık ve Arabuluculuk Topluluğu Kurucu Başkan Yardımcısı

2-Akademik Kaynak İnternet Sitesi Yazarı

3-Akademik Haber İnternet Sitesi Yazarı

4-Mornota İnternet Sitesi Yazarı

5-Hukukça Bakış Dergisi Yazarı

Çalışma/ İlgi Alanları

1- Toplum Bilimleri- Toplumsal Meselelerin Muhakemesi

2-Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku- Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme- İade Hukuku- Kriminoloji

3-Anayasa Hukuku’nun Genel Teorisi- Türk Anayasa Hukuku- Seçim Hukuku- Anayasa Yargısı- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

4-İdare Hukuku- Türk İdare Teşkilatı- İdari Yargılama Hukuku- Kamu Görevlilerinin Disiplin Rejimi

5-Kira Hukuku

6- Medeni Usul Hukuku Meseleleri

 


AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank