TR

Yamaç Doğan

Yazar

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4.Sınıf Lisans Öğrencisi
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi 3.Sınıf Lisans Öğrencisi

Hukukça Bakış Dergisi , Akademik Kaynak, Akademik Haberler ve Mornota İnternet Sitelerinde Yazar

SDÜ Ombudsmanlık ve Arabuluculuk Topluluğu Başkan Yardımcısı

İlgi Alanları: Toplum Bilimleri , Siyasetin İncelenmesi, Anayasa Hukuku Meseleleri,Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan Yetkisi, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Özelinde Hükumet Sistemleri,Seçim Hukuku,Türk İdare Teşkilatı,Türk Kamu Görevlileri Hukuku,Devlet Teorisi, Hukuk Tarihi, İslam Hukuku ,Suçluların İadesine İlişkin Düzenlemeler(6706 sayılı Kanun ve SİDAS), Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Özel Hükümler, Kira Hukuku ve Vekilin Temsil Yetkisi gibi konulardır.

50'yi aşkın makaleye ulaşmak için iletişime geçebilirsiniz.
İletişim

Akademik Kaynak
 

 TR