TR

Şeyma Şiraz

Araştırmacı

1.EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans Kilis 7 Aralık Üniversitesi  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2015-2019

Yüksek Lisans Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (Tezli) 2019-

2. Yayınlar

1. ŞİRAZ, Şeyma. SARIZ Elif. AKSU, Muhammed. Demiroğlu, Demet. (2019). AB Sürecinde Türkiye ve Çevre Güvenliği, 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

2. GÖKÇE, Ali Fuat. ŞİRAZ Şeyma. (2020). İnsani Gelişmişlik Seviyesi ve Demokrasi: Otoriter Rejimler Örneği, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (ISRC 2020) Tam Metin Bildiri Kitabı, Turkuaz Kongre Yayınları 


AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank