TR

Sebile Demirci

2017 yılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu.Anadolu Üniversitesi , Maliye Bölümü mezunu.Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi.
İletişim

Akademik Kaynak
 

 TR