TR

Arş. Gör. Oğuzhan Koca

Yazar

İnönü Üniversitesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi Genç Sosyal Bilimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlgi Alanları: Türk Siyasal Hayatı, Siyaset Sosyolojisi, Siyasi Tarih
İletişim

Akademik Kaynak
 

 TR