TR

Şerife Bacakoğlu

İmtiyaz Sahibi

1-Eğitim Bilgileri

Lisans: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi(2013-2017)

Yüksek Lisans: Mehmet Ersoy Üniversitesi-Kamu Yönetimi(2017-2020)

2-Çalışma Alanları

Kentleşme ve Çevre,Yerel Yönetimler Kamu Yönetimi

3-Bilimsel Çalışmalar

Bilimsel Sunuşlar:

Bacakoğlu,Şerife Ömür(2015),”Türkiye’de Yerel Yönetimlere Katılım ve Kent Konseyleri: Burdur Kent Konseyi Örneği”, III. Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Öğrenci Konferansı, ODTÜ/ ANKARA, 29-30 NİSAN 2015

Bacakoğlu,Şerife Ömür(2015), “Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Sorunları”, XII. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi, İZMİR,13-14-15 MAYIS 2015.

Bacakoğlu,Şerife Ömür(2016),”Küreselleşme ve Kent İlişkisi: İstanbul Bir Dünya Kenti Mi?”, XIII. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi, ANTALYA, 26-27-28 EKİM 2016.

Yüksek Lisans Tezi

Bacakoğlu,Şerife Ömür(2020), “Türkiye’de Kır-Kent Çelişkisi Bağlamında Yavaş Yemek  Hareketi: Germiyan Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

 

 


AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank