TR

Bulgaristan Türklerinin Zorunlu Göçü (1989)

Not: Makale görseli;  http://marmara.gov.tr/sehir-ve-toplum-goc-ozel-sayisi-cikti-6443 adresinden alınmıştır.

YAZAR

2013 Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandı. 2018 Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İlgi alanları : Türk Dış Politikası, Balkanlar Siyasi Tarihi, Orta Doğu Siyasi Tarihi

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR