TR

Arş. Gör. Aydın Akpınar

Araştırma Görevlisi

24 Mart 1993 yılında İstanbul, Bakırköy’de dünyaya gelmiştir. İlk ve Orta Öğretimini Zeytinburnu’nda tamamlamıştır.

Lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde, bölüm üçüncülüğü derecesi ile 2015 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2017 yılında ise ‘Türkiye’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Eğitimi: Eğitim-İstihdam İlişkisine İlişkin Bir İnceleme’ başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yine 2017 yılının Mayıs ayında Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamış, aynı ay içerisinde Yerel Yönetimler bölümüne görevlendirilmiştir.

Görev yaptığı Yerel Yönetimler bölümüne bağlı Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları Bilim Dalı’nda doktora eğitimine 2018 yılından beri devam etmektedir. Akpınar, alanında ulusal ve uluslararası çeşitli konferans, sempozyum ve çalıştaylarda bildiri sahibi, raportör ve katılımcı olarak yer alırken organizasyon kurullarında da bulunmuştur. İyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde İspanyolca bilen Akpınar, bekar ve İstanbul’da ikamet etmektedir.


AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank