TR

Türkiye’de Özelleştirme Hareketi ve Başarısının Değerlendirmesi

ÖZET

Bu çalışma da Keynesyen politikaların gündeme gelmesinin ardından dünya ekonomilerini etkilemiş olan özelleştirme kavramı, ortaya çıkması, amaçları, yöntemleri ile birlikte açıklanmaya çalışılmıştır. Tüm dünya ekonomilerinde popüler hale gelen özelleştirme kavramı ülkemizde 1980‟li yıllardan sonra siyasi değişikliklerin ortaya çıkmasıyla beraber kendini göstermeye başlamıştır. Özelleştirme kavramının ülkemizde meydana getirdiği durumlar ve bu kavramın ülkemizdeki gelişimi göz önüne alınarak uygulama örnekleri bu çalışmada yer almaktadır. Son olarak çalışmada ülkemizde meydana gelen özelleştirme faaliyetleri değerlendirilmiştir.

 

loading Türkiye'de Özelleştirme Hareketi ve Başarısının Değerlendirmesi Loading...
EAD-logo Türkiye'de Özelleştirme Hareketi ve Başarısının Değerlendirmesi Taking too long?

reload Türkiye'de Özelleştirme Hareketi ve Başarısının Değerlendirmesi Reload document
| open Türkiye'de Özelleştirme Hareketi ve Başarısının Değerlendirmesi Open in new tab

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank