TR

Politik-Dini Görüş ve Etnik Kimlik İle Mobbing Arasındaki İlişki: Kayseri MEB Örneği

ÖZET

Küreselleşme olgusu ile birlikte çalışma prensibi özel sektöre dönüşen kamu sektöründe özel sektörde yaşanan problemlerle karşılaşılmaktadır. Bunların en önemlisi ve dikkat edilmesi gereken ise fiziki baskılardan daha etkin olan psikolojik baskıdır. Diğer adı mobbing olan psikolojik baskı hem özel sektörde hem de kamu sektöründe karşımıza çıkmakta ve büyük sorunlara sebebiyet vermektedir. Çağımızın en önemli hastalığı olarak bilinen psikolojik bunalım ve stresin iş yaşamındaki sebeplerinden biri olan mobbing, insan kaynağına zarar verdiği gibi, kurumun veya örgütün, etkinliğini ve verimliliğini azaltarak işleyişini sekteye uğratabilmektedir. Hatta bu psikolojik şiddet fiziksel şiddetten daha tehlikeli hale gelmiştir.

Bu araştırmanın amacı, iş hayatında geçmişten bugüne var olan ve var olmaya devam edecek olan mobbingin Kayseri’de Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmenlerin kendi politik görüşleri, inandıkları dinleri ve etnik kimlikleri bakımında mobbinge uğrayıp uğramadıklarının araştırarak ortaya çıkarmaktır. Çalışma, tarafsızlık ilkesinin ihlali sebebiyle mobbingin var olup olmadığını analiz edeceği için önem arz etmektedir.
Araştırmaya dair daha önce, Hatun Korkmaz ve İbrahim Ethem Taş tarafından Kahramanmaraş ilinde çalışan kamu görevlileri üzerinde bir anket yapılmış ve konuya dair detaylı bir analiz yapılmıştır. Ayrıca, imalat sektöründe mobbing konusunda Hülya Aksakal Kaymakçı’nın yazdığı doktora tezi ve tezde yaptığı anket bu araştırmanın yararlandığı kaynaklar olmuştur. Anket, Kayseri’de Millî Eğitim Bakanlığı okullarında çalışan 50 öğretmene yapılmıştır. Bu anketin analizi SPSS programında yapılacaktır. Konuya dair anket, Hatun Korkmaz’ın Kahramanmaraş ilinde kamu kurumunda çalışan kamu görevlilerine yaptığı anket kullanılacaktır.

loading Politik-Dini Görüş ve Etnik Kimlik İle Mobbing Arasındaki İlişki: Kayseri MEB Örneği Loading...
EAD-logo Politik-Dini Görüş ve Etnik Kimlik İle Mobbing Arasındaki İlişki: Kayseri MEB Örneği Taking too long?

reload Politik-Dini Görüş ve Etnik Kimlik İle Mobbing Arasındaki İlişki: Kayseri MEB Örneği Reload document
| open Politik-Dini Görüş ve Etnik Kimlik İle Mobbing Arasındaki İlişki: Kayseri MEB Örneği Open in new tab

 

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank