TR

Yonca TARİ

Eğtim Bilgileri:

Akdeniz Üniversitesi (2013-2017) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Kongreler 12.03.2014 6. Ulusal Girişimcilik Zirvesi Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu 26.10.2016 Çalışma Yaşamında Güncel Konular ve Deneyimler Akdeniz Üniversitesi İİBF Çalışma E-konomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 18-22.10.2017 6.Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Kongresi Konuyla İlgili Bildiri Sunumu/Isparta Süleyman Demir Üniversitesi 28-30.09.2018 Kayseri Erciyes Üniversitesi2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi Bildirim Sunumu 22-24.11.2018 Inglobe Academy- Türkiye’de yoksullukla Mücadele Politikaları ve Yoksulluğun Yerel Yönetimlere Bırakılması Innovation And Global Issues İn Multidisciplinary Sciencees 4 (Multidisipliner Bilimlerde Küreselleşme ve Küresel Sorunlar) Antalya /Lara/ Club Otel Sera Deluxe

lgilendiği konular Yoksulluk, gelir dağılımı, sosyal politika, işsizlik, Yerel yönetimler, yasalar.
İletişim

Akademik Kaynak
 

 TR