TR

Sinema Şiir İlişkisi Bağlamında Halit Refiğ Sineması ve Haydar Ergülen’in “Gurbet Kuşları” Şiiri

SİNEMA ŞİİR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA HALİT REFİĞ SİNEMASI VE HAYDAR ERGÜLEN’İN “GURBET KUŞLARI” ŞİİRİ

Özet

En güçlü ilişkisini edebiyatla kuran sinema başta roman olmak üzere edebi türlerden oldukça faydalanmıştır. Romanlar sinema için malzeme niteliğindedir. Vermek istediği anlamı sinema ile doğrudan veren yönetmen, edebi türlerin özellikle de şiirin anlamı kolaylıkla vermediğini görmüştür. Şiir, okuyucuyu bilinmezliğe sokup hayal gücü ile baş başa bırakır. Sinema ise vermek istediği anlamı izleyiciye doğrudan vermektedir. Halit Refiğ’in yönetmenliğini yaptığı Gurbet Kuşları filmi, Orhan Kemal’in aynı adlı eserinden çağrışımlarla yazılmıştır. Görülüyor ki sinema kaynağını bir edebi türden almıştır. Haydar Ergülen ise Gurbet Kuşları şiirini Refiğ’in filmini izledikten sonra kaleme almıştır. Diyebiliriz ki edebi bir eser sinemayı, sinema da bir şiiri oluşturabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Edebiyat, Gurbet Kuşları, Halit Refiğ, Haydar Ergülen

 

 

 

YAZAR

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı ABD Yüksek Lisans Öğrencisi. aysegulakkayagl@gmail.com

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR