TR

Kaan Akman

Genel Yayın Yöneticisi

KİŞİSEL BİLGİLER :

Adı Soyadı : Kaan AKMAN
Doğum Yeri : Samsun / Kavak

EĞİTİM BİLGİLERİ :

2013-2015 : Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Önlisans Programı
2012-2016 :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
2016-2019: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
2019 - ...: Ankara Üniversitesi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Doktora

Yüksek Lisans Tezi: Türkiye’deki Sığınmacılara Yönelik Politikalarda Belediyelerin Rolü: Samsun İli Örneği.

KURSLAR / SERTİFİKALAR:

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Projesi Katılım Sertifikası
Kamu’da Ahlak, Adalet ve Etik Değerler Seminer Katılım Sertifikası
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Programı Kurs Bitirme Belgesi

YABANCI DİL BİLGİLERİ :

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı: 2016- 62,5 ( D Seviye)
Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı: 2017- 78.75

KİTAPLAR

Akman, K ve Balaban, A.Y. (2018). “Geçici Korumu Altında Bulunan Suriyelilerin Günlük Yaşama Uyumu: Samsun Üzerine Bir Değerlendirme”. C. Taştan vd., (edt). Göç ve Uyum. (s. 51-65). Ankara: Polis Akademisi Yayınları.

Aksoy, İ. ve Akman, K. (2017). “Samsun Kent Merkezi Örneğinde Mültecilerin Sorunlarının Çözümü ve Topluma Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerin Rolü.”Yatkın, A. (edt.). 11.Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 1090-1105.

Akman, K. (2019). "Engeller ve Katkılar Bağlamında Türkiye’deki Azerbaycanlıların Yerli Topluma Uyumu". Mehmet Topal ve Rza Mammadov (edt). 100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi Bildiri Kitabı. Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3862. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No: 1

MAKALELER

Akman, K. (2018). “Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği”. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 1(3). 452-466.

BİLDİRİLER

Kaan AKMAN, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yerel Demokrasi Bağlamında İrdelenmesi ”, 6. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Kongresi, Isparta, 18-20 Ekim 2017.

Kaan AKMAN, “ Gezi Parkı Olayları ve 15 Temmuz Darbe Girişimi Bağlamında Kent Meydanlarının Rolü ”, 4.Karadeniz Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi, Samsun , 8-10 Mayıs 2017.

Kaan AKMAN, " Suriye Kaynaklı Sığınma Hareketleri Sonrası Türkiye’de Göç Araştırmaları ve Lisansüstü Çalışmaların Durumu", 7. Türkiye Lisans Üstü Çalışmalar Kongresi, Burdur, 2018.

Kaan AKMAN, Prof.Dr. Ahmet Mutlu, Neoliberal Politikalar Çağında Geleneksel Şehri Düşünmek, KENTFOR III, 7-8-9 Eylül, 2018, Karaman

Mesut Can Akçay, Kaan Akman ve Metin Öz, " Uluslararası Örgüt-Devlet İlişkileri Bağlamında Birleşmiş Milletler-Türkiye İlişkileri: Suriye Krizi Örneği" 13.Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu. 25-27 Ekim Kırıkkale 2018

Üyesi Olduğu Kuruluşlar:

Türk Kızılayı Samsun Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ( 2016-2017)

Akademik Düşünce Enstitüsü Derneği Genel Sekreteri ( 2018- )

İletişim Bilgileri:

E-Posta: kaanakman94@gmail.com
Skype: kaan akman
İletişim

Akademik Kaynak
 

 TR