TR

Kaan Akman

Genel Yayın Yöneticisi

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2016)

Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Kamu Yönetimi (2019)

Doktora: Ankara Üniversitesi- Yönetim Bilimleri

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Kamu Yönetimi Disiplini, Yönetim Tarihi ve Düşünü, Siyasal Partiler ve Seçimler, Göç Yönetim Politikaları, Yerel Yönetimler

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Kitap:

Akman, Kaan (2019).  Türkiye’de Belediyeler ve Sığınmacılar Politikadan Uygulamaya Samsun Örneği,  Ankara: Astana Yayınları.

Kitap Bölümü:

Akman, Kaan (2019). Engeller ve Katkılar Bağlamında Türkiye’deki Azerbaycanlıların Yerli Topluma Uyumu”, Ed: Mehmet Topal- Rza Mammadov, 100. Yılında Azerbaycan Kongresi Bildiriler Kitabı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, s.224-236.

Akman, Kaan ve Balaban, Aslı Yönten (2018). Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerin Günlük Yaşama Uyumu: Samsun Üzerine Bir Değerlendirme, Ed: Coşkun Taştan-İbrahim İrdem- Ömer Özkaya, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, s.51-65

Aksoy, İlhan ve Akman,  Kaan (2017). Samsun Kent Merkezi Örneğine Mültecilerin Sorunlarının Çözümü ve Topluma Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerin Rolü, Ed: Ahmet Yatkın, 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Elazığ, s.1090-1105

Akman, Kaan (2019). Suriye Kaynaklı Sığınma Hareketleri Sonrası Türkiye’de  Lisansüstü Çalışmaların Durumu, 7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı,  Burdur, 2019.

 Dergi Makaleleri:

Akman, K . (2021). Türkiye’de Gençlik ve Siyaset: Gelecek İçin Nasıl Bir Katılım? . Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 4 (1) , 157-181 .

Akman, Kaan (2021). İstikrar ve Adalet Arayışında İbn Zafer’in Yönetim Düşüncesi,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1). s. 103-114.

Akman, Kaan (2020). Seçim Sistemi Değişiklikleri ve Siyasi Parti İttifaklarının Siyasal Sisteme Etkileri: İtalya Örneği, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19 (4) , 1610-1625.

Akman, Kaan (2020).Kent Meydanlarının Önemi ve Değişen İşleviAkademik Düşünce Dergisi, 1, 2020. s.17-33.

Akman, Kaan (2019). Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği,   Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1 (3), s. 452-466.

 Bilimsel Sunuşlar

Bankoğlu, Duygu ve Akman, Kaan (2020) Sosyal Devlet Bibliyografyası, YAYED Güz Konferansları

Akman, Kaan ve Mutlu, Ahmet (2018). Neoliberal Politikalar Çağında Geleneksel Şehri Düşünmek, KENTFOR III, Karaman, 7-9 Eylül 2018.

Akman, Kaan (2019). 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Söylemlerin Analizi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği, 12. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi,  Ankara/10-11 Kasım 2019.

Akman, Kaan (2018). Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Belgelerinde Engelli Hakları, Akademik Düşünce Enstitüsü, Panel: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Paneli, Samsun, 3 Aralık 2018.

Akçay, Mesut, Akman, Kaan, ve Öz, Metin (2018). Uluslararası Örgüt- Devlet İlişkileri Bağlamında Birleşmiş Milletler-Türkiye İlişkileri: Suriye Krizi Örneği, 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Kırıkkale, 25-27 Ekim 2018.

Akman, Kaan (2017). Türkiye Yerel Yönetimlerin Yerel Demokrasi Bağlamında İrdelenmesi, 6. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Kongresi, Isparta, 18-20 Ekim 2017.

Akman, Kaan (2017). Gezi Parkı Olayları ve 15 Temmuz Darbe Girişimi Bağlamında Kent Meydanlarının Rolü, 4. Karadeniz Öğrenci Kongresi, Samsun, 8-10 Mayıs 2017.

Kitap İncelemeleri

Akman, Kaan (2020). Hazar Çevresinde Bin Yıl: Etno- Tarih Açısından Türk Halklarının ve Çevre Halkların Şekillenişi Üzerine, Çev. Ahsen Batur, İstanbul, Selenge Yayınları, 2019. 4. Baskı. Memleket Siyaset Yönetim (MSY), 15(34). s-445-449.

Yüksek Lisans Tezi:

Akman, K. (2019). Sığınmacılara Yönelik Politikalarda Belediyelerin Rolü: Samsun İli Örneği, Samsun.

YAYINCILIK

Akademik Düşünce Dergisi 1. Sayı (2020/Mart)- Genel Yayın Yöneticisi

Akademik Düşünce Dergisi 2. Sayı (2020/Aralık)- Editör

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

Kızılay Samsun Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi

Akademik Düşünce Enstitüsü Kurucu Üyesi ve Genel Sekreteri

Akademik Kaynak Kurucu Üyesi ve Genel Yayın Yönetmeni

İDARİ GÖREVLER

Uzman Yardımcısı

YAZILAR

Akman, Kaan, Keşmir Sorunu, Yayın Tarihi: 07.08.2017, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310), Erişim Adresi:https://www.akademikkaynak.com/kesmir-sorunu-2.html 

Akman, Kaan, Kavram İnceleme Notu: Sosyal Devlet Nedir?,  Yayın Tarihi:19.08.2017, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310), Erişim Adresi:https://www.akademikkaynak.com/sosyal-devlet-nedir.html

Akman, Kaan, Kavram İnceleme Notu: Çevre Etiği,  Yayın Tarihi: 25.10.2017, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),  Erişim Adresi: https://www.akademikkaynak.com/cevre-etigi.html

Akman, Kaan, YDS ve YÖKDİL nedir?, Yayın Tarihi: 29.10.2017, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310), Erişim Adresi:  https://www.akademikkaynak.com/yds-yokdil-ve-e-yds-nedir.html

Akman, Kaan, Kavram İnceleme Notu: Türkiye’de Liberal Düşüncenin Gelişmesinde Önemli Kişi, Kurum ve Olaylar, Yayın Tarihi, 14.12.2017, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),Erişim Adresi:https://www.akademikkaynak.com/turkiyede-liberal-dusuncenin-gelismesinde-onemli-kisi-olay-ve-kurumlar.html

Akman, Kaan, Literatür Taraması Nasıl Yapılır?,Yayın Tarihi: 06.01.2018, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),  Erişim Adresi:https://www.akademikkaynak.com/literatur-taramasi-nedir-ve-nasil-yapilir.html

Akman, Kaan, Kitap Önerisi: Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Yayın Tarihi: 13.02.2018, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),,Erişim Adresi:https://www.akademikkaynak.com/kitap-incelemesi-kent-kimlik-ve-kuresellesme.html

Akman, Kaan, Türkiye’de Kadınların Siyasette Temsili ve Engeller, Yayın Tarihi: 16.02.2018, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310), Erişim Adresi: https://www.akademikkaynak.com/kadinlarin-siyasette-temsili.html

Akman, Kaan, Derleme: Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Seçimleri, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310), Erişim Adresi:https://www.akademikkaynak.com/gecmisten-gunumuze-turkiyenin-secimleri.html

Akman, Kaan,  Kitap Önerisi: Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Yayın Tarihi: 23.04.2018, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),  Erişim Adresi:https://www.akademikkaynak.com/beyaz-zambaklar-ulkesinde.html

Akman, Kaan, Kitap Önerisi: Osmanlı Şehri, Yayın Tarihi: 18.10.2018,Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),  Erişim Adresi:https://www.akademikkaynak.com/osmanli-sehri.html

Akman, Kaan, Kitap Önerisi: Göç Sosyolojisi, Yayın Tarihi: 15.11.2018,Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),  Erişim Adresi:https://www.akademikkaynak.com/goc-sosyolojisi.html

Akman, Kaan, Kitap Önerisi: Kentli Hakları ve Türkiye, Yayın Tarihi: 10.12.2018, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),  Erişim Adresi:https://www.akademikkaynak.com/kentli-haklari-ve-turkiye.html

Akman, Kaan, Yüksek Lisans Tez Yazımı Hakkında Öneriler, Yayın Tarihi: 26.05.2019,Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),  Erişim Adresi:https://www.akademikkaynak.com/yuksek-lisans-tez-yazimi-hakkinda-oneriler.html

Akman, Kaan, Simyacı Kitabı Üzerine İki Farklı İnceleme, Yayın Tarihi: 08. 07. 2019, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310), Erişim Adresi:https://www.akademikkaynak.com/8289.html

Akman, Kaan, Descartes’in Yöntemini Anlamak İçin Başlangıç, Yayın Tarihi: 04.10. 2019, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310), Erişim Adresi:https://www.akademikkaynak.com/descartesin-yontemini-anlamak-icin-baslangic.html

Akman, Kaan, Ulus, Mekan, İnsan I: Sokağa Dayalı Alışveriş, Yayın Tarihi: 09. 04. 2020,  Erişim Adresi:   https://lavarla.com/ulus-mekan-insan-i-sokaga-dayali-alisveris/


AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank