TR

Kaan Akman

Genel Yayın Yöneticisi

1- EĞİTİM BİLGİLERİ
Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2012-2016)
Yüksek Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Kamu Yönetimi (2016-2019)
Doktora: Ankara Üniversitesi/ Yönetim Bilimleri

2– ÇALIŞMA ALANLARI

Yerel Yönetimler, Göç Yönetim Politikaları, Türk Kamu Yönetimi

3- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
KİTAP:

Akman, Kaan (2019). Türkiye’de Belediyeler ve Sığınmacılar Politikadan Uygulamaya Samsun Örneği, Ankara: Astana Yayınları.

KİTAP BÖLÜMÜ:

Akman, Kaan (2019). “Engeller ve Katkılar Bağlamında Türkiye’deki Azerbaycanlıların Yerli Topluma Uyumu”, Mehmet Topal-Rza Mammadov (ed.), 100. Yılında Azerbaycan Kongresi Bildiriler Kitabı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir,s. 224- 236.

Akman, Kaan (2019). “Suriye Kaynaklı Sığınma Hareketleri Sonrası Türkiye’de Lisansüstü Çalışmaların Durumu”, Buğra Yuvalı ve Taha Eğri (ed). 7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı IV,   -Ankara: Sage Yayıncılık, s. -79-92.

Akman, Kaan ve Balaban, Aslı Yönten (2018). “Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerin Günlük Yaşama Uyumu: Samsun Üzerine Bir Değerlendirme”, Göç ve Uyum, Coşkun Taştan, İbrahim İrdem, Ömer Özkaya (ed.), Ankara: Polis Akademisi Yayınları, s. 51- 65.

Aksoy, İlhan ve Akman, Kaan (2017). “Samsun Kent Merkezi Örneğine Mültecilerin Sorunlarının Çözümü ve Topluma Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerin Rolü”, Ahmet Yatkın (ed.), 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı  , s. 1090-1105.

MAKALELER:
Akman, Kaan (2020). Kent Meydanlarının Önemi ve Değişen İşlevi, Akademik Düşünce Dergisi,1, 2020. s.17-33.

Akman, Kaan (2019). “Göç Yönetiminde Yerel Yönetimler ve STK İşbirliği”, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 1 (3), s. 452-466

BİLİMSEL SUNUŞLAR:
Akman, Kaan ve Mutlu, Ahmet (2018). “ Neoliberal Politikalar Çağında Geleneksel Şehri Düşünmek”, KENTFOR III, Karaman, 7-9 Eylül 2018.

Akman, Kaan (2019). “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Söylemlerin Analizi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği”, 12. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, Ankara/10-11 Kasım 2019.

Akman, Kaan (2018). “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Belgelerinde Engelli Hakları”, Akademik Düşünce Enstitüsü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Paneli, Samsun, 3 Aralık 2018.

Akçay, Mesut Can, Akman, Kaan ve Öz, Metin (2018). “Uluslararası Örgüt- Devlet İlişkileri Bağlamında Birleşmiş Milletler- Türkiye İlişkileri: Suriye Krizi Örneği, 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Kırıkkale, 25-27 Ekim 2018.

YÜKSEK LİSANS TEZİ:
Akman, Kaan, (2019), “Sığınmacılara Yönelik Politikalarda Belediyelerin Rolü: Samsun İli Örneği”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Samsun.

DİĞER YAYINLAR: 

Akman, Kaan, Keşmir Sorunu, Yayın Tarihi: 07.08.2017, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310), Erişim Adresi: https://www.akademikkaynak.com/kesmir-sorunu-2.html 

Akman, Kaan,Kavram İnceleme Notu: Sosyal Devlet Nedir?, Yayın Tarihi:19.08.2017, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310), Erişim Adresi: https://www.akademikkaynak.com/sosyal-devlet-nedir.html

Akman, Kaan, Kavram İnceleme Notu:Çevre Etiği,  Yayın Tarihi: 25.10.2017, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),  Erişim Adresi:  https://www.akademikkaynak.com/cevre-etigi.html

Akman, Kaan, YDS ve YÖKDİL nedir?, Yayın Tarihi: 29.10.2017, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310), Erişim Adresi:  https://www.akademikkaynak.com/yds-yokdil-ve-e-yds-nedir.html

Akman, Kaan, Kavram İnceleme Notu: Türkiye’de Liberal Düşüncenin Gelişmesinde Önemli Kişi, Kurum ve Olaylar, Yayın Tarihi: 14.12.2017, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),Erişim Adresi: https://www.akademikkaynak.com/turkiyede-liberal-dusuncenin-gelismesinde-onemli-kisi-olay-ve-kurumlar.html

Akman, Kaan, Literatür Taraması Nasıl Yapılır?, Yayın Tarihi: 06.01.2018, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),  Erişim Adresi: https://www.akademikkaynak.com/literatur-taramasi-nedir-ve-nasil-yapilir.html

Akman, Kaan, Kitap Önerisi: Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Yayın Tarihi: 13.02.2018, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),,Erişim Adresi: https://www.akademikkaynak.com/kitap-incelemesi-kent-kimlik-ve-kuresellesme.html

Akman, Kaan, Türkiye’de Kadınların Siyasette Temsili ve Engeller, Yayın Tarihi: 16.02.2018, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310), Erişim Adresi:  https://www.akademikkaynak.com/kadinlarin-siyasette-temsili.html

Akman, Kaan, Derleme: Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Seçimleri, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310), Erişim Adresi: https://www.akademikkaynak.com/gecmisten-gunumuze-turkiyenin-secimleri.html

Akman, Kaan,  Kitap Önerisi: Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Yayın Tarihi: 23.04.2018, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),  Erişim Adresi: https://www.akademikkaynak.com/beyaz-zambaklar-ulkesinde.html

Akman, Kaan, Kitap Önerisi: Osmanlı Şehri, Yayın Tarihi: 18.10.2018,Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),  Erişim Adresi: https://www.akademikkaynak.com/osmanli-sehri.html

Akman, Kaan, Kitap Önerisi: Göç Sosyolojisi,Yayın Tarihi: 15.11.2018,Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),  Erişim Adresi: https://www.akademikkaynak.com/goc-sosyolojisi.html

Akman, Kaan, Kitap Önerisi: Kentli Hakları ve Türkiye,Yayın Tarihi: 10.12.2018, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),  Erişim Adresi: https://www.akademikkaynak.com/kentli-haklari-ve-turkiye.html

Akman, Kaan, Yüksek Lisan Tez Yazımı Hakkında Öneriler, Yayın Tarihi: 26.05.2019,Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310),  Erişim Adresi: https://www.akademikkaynak.com/yuksek-lisans-tez-yazimi-hakkinda-oneriler.html

Akman, Kaan, Simyacı Kitabı Üzerine İki Farklı İnceleme,Yayın Tarihi: 08. 07. 2019, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310), Erişim Adresi: https://www.akademikkaynak.com/8289.html

Akman, Kaan, Descartes’in Yöntemini Anlamak İçin Başlangıç, Yayın Tarihi: 04.10. 2019, Akademik Kaynak (ISSN: 2687-6310), Erişim Adresi: https://www.akademikkaynak.com/descartesin-yontemini-anlamak-icin-baslangic.html

Akman, Kaan, Ulus, Mekan, İnsan I: Sokağa Dayalı Alışveriş, Yayın Tarihi: 09. 04. 2020,  Erişim Adresi:   https://lavarla.com/ulus-mekan-insan-i-sokaga-dayali-alisveris/

4- DİĞER GÖREVLER:

Uzman Yardımcısı  (2019-…).

Akademik Kaynak Genel Yayın Yöneticisi  (2017-…).

Akademik Düşünce Enstitüsü Kurucu Üyesi ve  Genel Sekreteri ( 2018-…).

Akademik Düşünce Dergisi Genel Yayın Yöneticisi (2020/Mart, 1.Sayı).

Akademik Düşünce Dergisi Editörü (2020/Ekim, 2.Sayı).

 


AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank