TR

Kentli Hakları ve Kentsel Gelişim: Karaman Örneği

ÖZ

Kişilerin yaşamsal faaliyetlerini; siyasal, sosyal ve ekonomik olarak kentsel alanlarda yasalarca tanınan özgürlükler çerçevesinde gerçekleştirebilmeleri, temel kentli haklarındadır. Dolayısıyla kentli hakları, kişilerin bir kentte yaşamalarından doğan temel yaşam haklarıyla doğrudan ilişkilidir. Kişi hak ve özgürlüklerinin tanımlandığı hukuk referansları ve kentli hakları arasındaki doğrudan ilişki, kişilerin yaşamsal faaliyetlerine göre şekil almaktadır. Bu bağlamda çeşitli ülkelerde mevcut olduğu üzere Türkiye’de de kentli haklarına dair hukuki referansların yeterli olduğu söylenememektedir. Yetersizliğe ilişkin birçok neden olmasının yanı sıra ifade edildiği üzere kişilerin yaşamsal faaliyetlerinin de etkilediği ve bu etkilerin öne çıkanlarından birinin de düzensiz kentleşmenin olduğu dikkat çekmektedir.

Çalışmanın temel sorunsalı; kentli haklarının, kişi hak ve özgürlükleri çerçevesinde ileri düzeyde kullanılabilir kılınması için düşünsel düzlemi irdelemektir. Bu bağlamda çalışmanın amacı kentli haklarının özgürlükler bağlamında yaşamın bir parçası olduğu düşüncesinin önündeki muhtemel engelleri ve kişilerin, kent yaşamında haklarını talep edebilmesinin imkânlarının neler olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini tartışmaktır. Çalışmadaki diğer bir amaç, kentli haklarının gerektiği şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirleyip, haklardan yeterli olarak yararlanmayı sağlamaktır.

Bu hedefler doğrultusunda kentli haklarının içerik boyutuna detaylı değinilmiştir. Saha alanımız olan Karaman’da kentli haklarının durumu, hakların yasal dayanakları, ne düzeyde uygulandığına yer verilmiştir. Karaman Toplum Sağlığı Merkezi danışmanlık hizmetlerinden faydalanılmıştır. İrtibat halinde olduğumuz hizmet alanları ise; gençlik sorunları, istismar, engelli bir bireye sahip olan ailelerin yaşadığı bireysel ve toplumsal sıkıntılardır. Karaman Kent Konseyi içinde yer alan ve Türkiye’de ilk kez kurulan Bilinçli Tüketici Meclisi ile görüşme yapılmıştır. Çalışma genel bir değerlendirme ve sonuç bölümü ile sona ermiştir.

Not: Bu makale Seda Uysal ve Yasemin Batyar tarafından kaleme alınmıştır.

Not: Kapak Görseli https://kentstratejileri.com/tag/kent/page/2/ adresinden alınmıştır.

 

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR