TR

Zeynep Damla KARANUH

Araştırmacı

KONFERANS, MAKALE VE BİLDİRİLER

1 V. KENT VE ÇEVRE ÇALIŞMALARI

Kentsel Yaşam Kalitesinin Belirleyicisi Olarak Belediye Hizmetleri ve Stratejik Planlar”, Prof. Dr. Mahmut Güler ile, 16-17 Nisan 2018, Gazimağusa/KKTC (Kitap Bölümü)

2 KAYFOR’15  (Özet)

“Dijital Çağda Para ve Yönetimi”, Doç. Dr. A.Menaf Turan ile 1-4 Kasım 2017, Özetler Kitabı.

3 KAYFOR’15 (Özet)

“Dijital Çağda Yerel Yönetim Anlayışının Değişimi: Smart Beyoğlu Örneği”, Öğr. Gör. Eymen Namazcı ile, 1-4 Kasım 2017, Özetler Kitabı.

4 II. KENTFOR (Özet?)

Kentsel Toprak Yönetimi ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Doç. Dr. A.Menaf Turan ile, 11-12 Ağustos 2017, Tekirdağ.

5 KAYFOR’14 (27-29 Nisan 2017, Van)

Tam Metin: “Katılımcı Kamu Yönetiminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2017, Sayı: Özel Sayı-4,  ISSN: 1302-6879.

Özet: 14. Uluslararası Kayfor Bildiri Özetleri Kitabı- ISBN 978-605-82040-0-3, s: 84

6. KARADENIZ ÜNIVERSITESI SIYASET BILIMI VE KAMU YÖNETIMI ÖĞRENCI FORUMU  (13-14-15 Ekim 2016, Samsun)

Yerel Yönetimlerde Kadınların Katılımı Sorunu”, Bahriye Eseler ile.

7. XXI YÜZYILDA ULUSLARARASI GÖÇ, YEDITEPE ÜNIVERSITESI- KEKAM, İstanbul- 10-11 Ekim 2016, İstanbul

Zeynep Damla KARANUH- Yeşim ARSLAN. “City’s New Fellow Citizens: A Study On Syrian Asylum- Seekers“, International Migration in the XIIst Century, Cambridge Scholars Publishing, Chapter Eight, ISBN-13:978-1-5275-0910-8, ISBN-10:1-5275-0910-9, Date of Publication: 01/06/2018

8. VIII. ULUSAL SOSYAL HIZMETLER KONGRESI (15-16 Nisan 2016 Ankara)

Engellilere Yönelik SosyalHizmet Uygulamaları: Büyükçekmece Belediyesi Örneği”, Yeşim Arslan ile.

9. V. ULUSLARARASI ŞEHİR VE KADIN SEMPOZYUMU, Canik Belediyesi, 1-3 Nisan 2016, Samsun

“Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü”, Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın, s: 519-526.

10. SİTD XIII. LİSANSÜSTÜ KONFERANSI (7 Kasım 2015, Bursa)

Bildiri Adı: “Çok Partili Hayata Geçiş Süreci ve Demokrat Parti İktidarı (1945-1960)”

11. UNİKOP III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU, AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (22-24 EKİM 2015)

“Yerel Yönetimlerde Katılım ve Kent Konseyleri”, Unikop Bildiri Kitabı

12. IV. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (28-30 MAYIS 2015)

Bildiri Adı: “Yerel Yönetimlerde Katılım Mekanizmaları”

13. II.ULUSAL KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU, MBB&ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, 10-11 Nisan 2015, Bursa

Bildiri Kitabı     Pdf:    http://sempozyum.bursakentkonseyi.org.tr/wp-content/uploads/ 2014  /11/ sempozyum_bildiri_kitabi.pdf)

Diğer Proje ve Çalışmalar

  1. Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Araştırması, Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler A.B.D, Danışman: Doç. Dr. Selmin KAŞKA, İstanbul, 2014.
  2. Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi- Proje Koordinatörü, 14-15 Mayıs 2017, İstanbul
  3. Büyükçekmece Belediyesi Kurumsallaşma Çalışmaları Asistanı: Kasım 2014-2018
  4. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Komitesi Toplantısı, 27- Haziran 2018, Kaya Otel, Büyükçekmece (Organizasyon Komitesi Üyesi)

 

 


AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank