TR

Felsefe Okuma Önerileri

Abdülgani en-Nablusi – Ariflerin Tevhidi (İZ YAYINLARI)

Abdüllatif Tüzer – Dini Tecrübe ve Mistisizm (DERGAH YAYINLARI)

Ali Utku – Wittgenstein (DOĞUBATI YAYINLARI)

Aristoteles – Ruh Üzerine (PİNHAN YAYINLARI)

Atakan Altınörs – Analitik Felsefe (SAY YAYINLARI)

Atakan Altınörs – Dil Felsefesi Tartışmaları (BİLGE KÜLTÜR SANAT YAYINLARI)

Danielle S. Allen – Platon Neden Yazdı? (İLETİŞİM YAYINLARI)

Devdutt Pattanaik – Mit ve Mitya (DOĞUBATI YAYINLARI)

Eliphas Levi – Büyük Sır veya Okültizmin İfşası (MAVİ KALEM YAYINLARI)

Fatih Yaşlı – Nietzsche ve Marx (BİLİM VE GERÇEK YAYINLARI)

Friedrich Nietzsche – Platon Öncesi Filozoflar (PİNHAN YAYINLARI)

Friedrich Nietzsche Kitaplığ (SAY YAYINLARI)

Birsen Hekimoğlu (Örs) – 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler (İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI )

H.D.F. Kitto – Yunanlar (ALFA YAYINLARI)

J.R. Searle – Bilinç ve Dil (LİTERA YAYINLARI)

John Hospers – Analitik Felsefeye Giriş (ADRES YAYINLARI)

John Rawls – Bir Adalet Teorisi (PHOENIX YAYINLARI)

Karen Armstrong – Tanrı’nın Tarihi (PEGASUS YAYINLARI)

Karl Marx – Grundrisse (BİRİKİM YAYINLARI YAYINLARI)

Karl Popper – Tarihselciliğin Sefaleti (EKSİ YAYINLARI YAYINLARI)

Karl R. Popper – Açık Toplum ve Düşmanları (LİBERTE YAYINLARI)

Korhan Kaya – Hint Felsefesinin Temelleri (DOĞUBATI YAYINLARI)

Leo Strauss – Nietzsche İyinin ve Kötünün Ötesinde (PİNHAN YAYINLARI)

Martin Heidegger – Varlık ve Zaman (ALFA YAYINLARI)

A.Megill – Aşırılığın Peygamberleri (SAY YAYINLARI)

Ömer Naci Soykan – Felsefe ve Dil (BİLGE KÜLTÜR SANAT YAYINLARI)

Ömer Naci Soykan – Wittgenstein (BİLGİ KÜLTÜR YAYINLARI)

Paul Cartledge – Pratikte Antik Yunan Siyasi Düşüncesi (İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI)

Paul K. Moser (Ed.) – Epistemoloji (ADRES YAYINLARI)

Pierre Bourdieu – Devlet Üzerine (İLETİŞİM YAYINLARI)

Platon – Devlet (İŞ BANKASI YAYINLARI)

Platon – Sofist (PİNHAN YAYINLARI)

G. Peffer – Marksizm, Ahlak ve Toplumsal Adalet (AYRINTI YAYINLARI)

W. Connell – Toplumsal Cinsiyet ve İktidar (AYRINTI YAYINLARI)

Rober Nozick – Anarşi, Devlet ve Ütopya (İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI)

Robert Audi – Epistemoloji (NOBEL YAYINLARI YAYINLARI)

Robert P. Resch – Althusser ve Yeni Marksist Toplumsal Kuram (PALES YAYINLARI)

Rudolf Otto – Kutsal’a Dair (ALTIKIRKBEŞ YAYINLARI)

Rüdiger Safranski – Heidegger (KABALCI YAYINLARI)

Sean Sayers – Marx ve Yabancılaşma (KOR YAYINLARI)

Sühreverdi – Nur Heykelleri, Tasavvuf Kelimesi ve Burçlar Risalesi (LİTERA YAYINLARI)

Thomas E. Wartenberg – Yeni Başlayanlar İçin Varoluşçuluk (SAY YAYINLARI)

Thomas Nagel – Zihin ve Evren (JAGUAR YAYINLARI)

Umberto Eco – Foucault Sarkacı (CAN YAYINLARI YAYINLARI))

W.T. Stace – A Critical History of Greek Philosophy

Walter Burkert – Antikçağ Gizem Kültleri (ALFA YAYINLARI))

Will Kymlicka – Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş (İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI)

Wittgenstein – Defterler 1914-1916 (DOĞUBATI YAYINLARI)

Wittgenstein – Felsefi Sorişturmalar (METİS YAYINLARI))

Wittgenstein – Kesinlik Üstüne + Kültür ve Değer (METİS YAYINLARI))

Wittgenstein – Tractatus Logico-Philosophicus (METİS YAYINLARI))

Yüksel Taşkın (Ed.) – Siyaset (İLETİŞİM YAPI KREDİ YAYINLARI)

Zeynep Direk – Başkalık Deneyimi (YAPI KREDİ YAYINLARI)

Zeynep Direk (Ed.) – Cinsiyeti Yazmak (YAPI KREDİ YAYINLARI)

 

YAZAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencisi

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR