TR

Eamonn Butler “Özgür Toplumun Temelleri”

Eamonn Butler “Özgür Toplumun Temelleri” adlı eserinde özgür bir toplumun sahip olması gereken değerlerden bahsetmiştir. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; birçok insan, “özgür toplum” u devletin olmadığı, insanların istedikleri her şeyi yapabildikleri, düzensiz bir toplum düzeni olarak anlamlandırabilir. Bu yanlış ve yıkılması gereken bir düşüncedir. Özgür toplum, bu demek değildir. Böyle bir ortamda özgür bir toplumdan bahsedilemez olsa olsa kaostan bahsedilebir.

Bence özgür olmayan bir toplumda “yabancılaşma” söz konusudur. İnsanlar toplumu ilgilendiren konularda karşılıklı bir tartışma ortamı oluşturup bir takım ortak değerleri oluşturmazlar. Çünkü devlet tarafından her şey düşünülüp topluma indirgenmiştir. İnsanlar devletin çizdiği sınırlar çerçevesinde özgürdürler ve yaşamlarını sürdürürler. Özgür bir toplumda ise; devletin görev ve yetki alanlarını toplum belirler diyebiliriz. İnsan için neyin doğru neyin yanlış olduğuna en iyi insan kendi karar verebilir. Çünkü insanı en iyi kendisi tanıyabilir. Toplumda herkese aynı yükseklikten bakan bir güç, her bireyin istek ve beklentilerine ne derecede bilebilir? Özgür toplumda insanlar kendilerini keşfederler ve keşfettikçe kendilerine ve topluma daha yarar sağlayacak kıvama gelirler. Özgür toplum, çoğulculuğun, eşitliğin hâkim olduğu bir toplum düzenidir. Devlet “hukukun üstünlüğü” ilkesi çerçevesinde toplumun varlığını sürdürebilmesi, ihtiyaçların karşılanması ve hukuk kurallarının uygulanmasından sorumlu, insan hayatını kolaylaştıran bir araçtır.

Siz de nasıl bir toplum düzeni özgürdür? Bünyesinde ne gibi değerleri barındırır merak ediyorsanız cevabını Eamonn Butler’in ” Özgür Toplumun Temelleri” adlı kitabında bulabilirsiniz ..

YAZAR

Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Öğrencisi. İlgi Alanları : Yönetim Bilimleri, Yerel Yönetimler, Siyasi İdeolojiler.

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR