TR

Toplumsal Değişmede “Göç” Olgusunun Belgesel Sinemaya Yansımaları “Geride Kalan Mermanat”

Toplumun yapısını oluşturan, toplumsal ilişkiler ağının, toplumsal kurumların birey ve grup davranışlarının, toplumsal norm ve değerlerin tarihsel olarak geçirdiği farklılaşma ve dönüşüm sürecidir. Bu süreçte toplumsal değişmeyi etkileyen Fiziksel, Kültürel, Teknolojik ve Demografik yapılar bulunmaktadır. Bu yapılardan kırsal kesimi görülen en büyük olgu “Göç” dür. “Geride Kalan Mermanat” Belgesel Filminde “Göç” olgusu ve göçün getirdiği olumsuz etkiler yer almaktadır. Bu olumsuz etkiler, parçalanmış bir aile yapısını oluşturmaktadır. Ailenin iş, eğitim ve sosyal yaşantılarının kırsal kesimde yetersiz olmasından dolayı şehir merkezlerine göç ettirme zorunluluğu getirmektedir. Bu zorunlukla beraber bireylerin, aile yapılarının, komşulukların ve emek dışı olan yaşlıları doğrudan etkilemektedir.

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR