TR

Kitap İncelemesi: Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Kitap Adı: Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Yazar: Grigory Petrov

Yayınevi: Şule

Sayfa Sayısı: 149

Ortalama Fiyat: 9 TL

Kitap Değerlendirmesi

Grigory Petrov tarafından kaleme alınan Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı, elinize aldığınızda bitirmeden bırakamayacağınız kitaplardan biri. Her sayfada altını çizip, üzerinde düşüneceğiniz cümleler var. Petrov bu kitapta Fin halkını örnek göstererek, ahlaklı bir kalkınma ve yapılanma ile yükselen bir devlet düzenini anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk,  1928 yılında eseri Türkçe’ye çevirtmiştir. Kitabı okudukça genç Cumhuriyet’in yapmak istedikleri ile kitapta anlatılanlar arasında bağ kuracaksınız.

Kitapta farklı örnekler ve olaylar ile kalkınma ve büyümenin nasıl mümkün olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. İmkansızlıklar ve engelleri aşmanın yolları gösterilmiştir. Kitapta “Her nesil kendisiyle birlikte yeni kavramlar, yeni arzular ve talepler getirmektedir.” sözünde belirtildiği gibi değişim süreci üzerinde durulmuş, toplumların, devletlerin zaman içerisinde değişimlerle karşılaşacağı anlatılmıştır. Bu değişimin ardından yeni nesillere eski idare usullerini cebren uygulamanın mümkün olmadığını belirten yazar, daha makul, mantıklı temellere dayanan bir yönetim modelini önermektedir.

“Bir millet nasılsa, idare adamları da onun gibidir” diyen yazar toplum içerisinden çıkan önderleri milli ruhun kopyacısı olarak görür.  Kahramanlar ancak milletten aldığı heyecan ile ateşi yakar ve gelişmeyi başlatır. Bu nedenle milletlerin karakterleri oldukça önem taşımaktadır. Kitapta yazar tarihsel geçmişlerin, milletlerin karakter ve coğrafyalarının gelişim ve kalkınma üzerinde etkilerini Finlandiya üzerinden örnekleyerek aşama aşama anlatmaktadır.

Sonuç  olarak  kitapta Finlandiya’ nın en önemi isimlerinden biri olan Johan Wilhelm Snellman’nın bin bir bataklık ülkesini nasıl beyaz zambaklar ülkesine çevirdiği anlatılıyor. Snellman, her gittiği yerde birkaç meşale canlandırıyor ve toplumun her kesiminin eğitimi için aydınları örgütlüyor. Maarif ordusunun öncüleri şeklinde nitelendirdiği bu kesmi adeta cehalete karşı mücadele için çalıştırıyor. Milletçe kalkınmanın yollarını anlatan  kitapta memurların davranışlarından, ordunun durumuna, gençlerin terbiyesinden, kanunlar uygulanmasına her alanda detaylı bir şekilde yeniden yapılanmanın olduğunundan bahsediyor. Fikren ve manen dolu gençlerin yetişmesine oldukça önem veriyor yazar. Toplumsal hayatın sönük ve paslı olmaması için gençlerin terbiyesi oldukça önemli milletin kalkınmasında. Kitap sonundaki tespit ise oldukça güzel. Milletini kalkındıran liderlerin en güzeli heykeli bu kalkınmanın mahsulü olan millettir. Ayrıca bu kalkınma işçi, köylü toplumun her kesimin toplu şekilde aydınlatılması ile mümkündür.

Kitabı bitirdiğinizde bir işi başaramamaktan sürekli şikayet etmek, imkansızlıklardan dem vurmak yerine, engelleri aşmanın yollarını aramanız gerektiğini sonucuna ulaşıyorsunuz.

Keyifli Okumalar…

YAZAR

2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalında 2019 yılında tamamladı. Ankara Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Çalışma Alanları: Göç Yönetim Politikaları, Kamu Politikası, Yönetim Bilimi

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR