TR

Hong Kong Sineması ve Yeni Dalga

GİRİŞ
Çin’in güneydoğu kıyısında yer alan Hong Kong tarihi boyunca sürekli bağımsızlık mücadelesi  vermiş önemli bir ticaret merkezi olmuştur. 1840-1842 Afyon savaşı sonrası imzalanan Nankin anlaşmasıyla İngiliz sömürgesi haline gelmiştir (Oylum,2016,S.32). 1931 yılında Japonya’nın  Mançurya’ya girmesiyle başlayan savaş sonrasında bir süre Japonya’nın kontrolünde olan  Hong Kong tekrar İngiliz sömürüsü haline gelmiştir (Carter,2011,S.57). Tarihi boyunca Çin  anakarasıyla bir bağ kuramayan Hong Kong, 1997 yılında Çin ve İngiltere’nin aralarında  anlaşması sonucu tekrar Çin’e bağlanmıştır (Yingchi Chu,2003,S.119).  Hong Kong’un Kıyı kenti olması ve ticaret merkezi konumunda bulunması sebebiyle,  kalabalıklaşan ve işsizliğin arttığı bir kente dönüşmesinden dolayı, toplumsal ve ekonomik  sorunları oldukça artmıştır. Ayrıca asırlardır içinde bulunduğu siyasi durum sebebiyle de oldukça sıkıntılar yaşayan bir kenttir. Hong Kong Sineması ’da bu bağlamda etkilenmiştir.  Sürekli değişimlerin olduğu bu coğrafyada sinemada kendisini geliştirmiş ve Hong Kong sinemasına özgü anlatı dili oluşturmuştur. 1980’li yıllarda geldiğimizde Hong Kong’lu yönetmenler yenilikçi ve popülerliğe karşı duran taraflarını sinemaya yansıtarak yeni bir dalga başlatmışlardır. Bu dönemdeki yönetmenler daha kişisel temalara değindiler. Ancak bu kişisel  temaları işlerken, alt metinde toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlarında altını çizmişlerdir. Özellikle 1997’deki Hong Kong’un Çin anakarasına bağlanmasından sonra sinema daha farklı  bir boyut kazandırmıştı. Hong Kong İngiliz kolonisi olmaktan çıkıp Çin’e bağlandıktan kısa bir süre sonra Asya krizinin olması, onun önemini ortaya çıkarmıştı. Ticaret olarak önemli bir yerde duran Hong Kong’a anakaradan sinemacılarda gelmekteydi. Sinema alanındaki bu büyüme sayesinde yeni yönetmenler kendi özgün üretimlerini gerçekleştirmiştir.
Wong Kar Wai Hong Kong Yeni Dalga’nın en önemli yönetmenlerinden birisidir. Uluslararası  ödüller kazanarak Hong Kong Sineması’nda önemli bir konuma gelmiştir. Bu çalışmada Hong
Kong Sineması’nın tarihi ve 1980 sonrası ortaya çıkan Yeni Dalga’nın anlatı ve biçim özellikleri, Wong Kar Wai’nin Aşk Zamanı filmi çözümlenerek değerlendirilecektir.

YAZAR

2015 yılında Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo,TV ve Sinema bölümü mezunuyum. Şu anda Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesinde Sinema alanında yüksek lisans yapıyorum. Belgesel, kısa film, klip, fotoğraf çekimleri ile alanımda çalışmalara devam ediyorum.

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR