TR

Türkiye’de Hayvan Yaşam Kalitesi Mevzuatı ve Uygulamaları

Yayın Bilgisi: Demirci, K. (2019). Türkiye’de Hayvan Yaşam Kalitesi Mevzuatı ve Uygulamaları. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 1-16.

Özet: Kentsel ve kırsal alanlarda hayvan ve insan popülasyonlarında meydana gelen değişikler sonucu karşılıklı olarak zarar gören insan ve hayvanların zararlarının önlenmesi amacıyla gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde çeşitli mevzuat hükümleri yürürlüğe konulmuştur. Bu noktadan hareketle 15 Ekim 1978 tarihinde ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi hayvan haklarına genel bir bakış açısı getirmesi insan ve hayvanların birbirlerinden gördükleri karşılıklı zararların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu beyanname ile bağlantılı ülkelerin kendi egemenlik sınırları içerisinde yürürlüğe giren ulusal mevzuat hükümleri ve bu hükümlerin uygulanmasının incelenmesi araştırma için önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze Türkiye’de hayvan haklarıyla ilgili önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu bu gelişmelerin somut bir çıktısı olup araştırmanın mantıksal çerçevesini oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle araştırmada Türkiye’de yürürlükte olan hayvan yaşam kalitesiyle ilişkili mevzuat hükümlerine değinilecektir. Ayrıca mevzuat kaynaklı sorunların tespit edilmesi ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmesi de amaçlanmıştır.

NOT: Çalışmanın açılmaması halinde sayfayı yenileyiniz!

loading Türkiye'de Hayvan Yaşam Kalitesi Mevzuatı ve Uygulamaları Loading...
EAD-logo Türkiye'de Hayvan Yaşam Kalitesi Mevzuatı ve Uygulamaları Taking too long?

reload Türkiye'de Hayvan Yaşam Kalitesi Mevzuatı ve Uygulamaları Reload document
| open Türkiye'de Hayvan Yaşam Kalitesi Mevzuatı ve Uygulamaları Open in new tab

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank