TR

İstikrar ve Adalet Arayışında İbn Zafer’in Yönetim Düşüncesi,

ÖZET

Türk, Arap, Fars, Çin gibi farklı devletlerin tarihteki varlığını ve etkisini araştırmak, devlet olgusunu daha iyi anlayabilmek için oldukça önemlidir. Bu makalede İslam devletlerini incelemek amacıyla İbn Zafer’in Adil Hükümdar kitabı analiz aracı olarak tercih edilmiştir. Çalışmada, 8. ve 12. yüzyıl arasında Akdeniz coğrafyasındaki devletlerin yönetimi ve yöneticilerine ilişkin tespitleri bulunan İbn Zafer’in hayatı, yaşadığı dönemdeki gelişmeler ve eserindeki yönetim düşüncesi incelenmiştir. Makalede, temel meselesi istikrarlı ve adaletli bir yönetim olan İbn Zafer’in yönetim düşüncesi tüm yönleri ile ele alınmaya çalışılmıştır.

KÜNYE BİLGİSİ: Akman, Kaan (2021). İstikrar ve Adalet Arayışında İbn Zafer’in Yönetim Düşüncesi,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1). s. 103-114.

MAKALE İÇİN: İstikrar ve Adalet Arayışında İbn Zafer’in Yönetim Düşüncesi

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR