TR

Terör ve Güvenlik Algısında Yeni Paradigmalar

Bu çalışma ilk olarak “Algı Yönetimi Siyasal ve Dijital İletişim, Sosyal Medya ve Kitle İletişimi” başlıklı kitabın (Editör: Doç. Dr. Oğuz GÖKSU) VII. Bölümünde yayınlanmıştır.  

GİRİŞ

Bu çalışmada güvenlik, terör ve algı olmak üzere üç anahtar kavram bulunmaktadır. Çalışma bu anahtar kavramlar üzerinden tartışılacaktır. Bunlardan birincisi terör kavramıdır. Terör ya da terörizm anlam bakımından birbirine yakın kavramlar olarak çeşitli alanlarda birbirinin yerine kullanılmaktadır. Amaç bakımından birbirinden ayrılan bu kavramlardan terörizm terör kavramından türetilmiştir. Terör, terör örgütleri olarak genelleme yapılarak akademik yazında kullanılırken ve bir düşünceler bütünü olarak bahsedilirken de terörizm şeklinde ifade edilmektedir. Bu çalışmada güvenlik ve algı kavramlarını terörizm üzerinden değerlendirmek için, amacı kargaşa çıkararak, şiddet yoluyla isteklerini elde etmek olan terör örgütlerinin çağın gerekleri doğrultusunda değişen paradigmaları ve karşı tarafın geliştirdiği paradigmalar incelenecektir. Terör örgütlerinin değişen paradigmaları güvenliğini tehdit ettikleri grup, toplum ya da ülkenin tekrar güvenliği sağlayabilmek amacıyla tepki göstermesi ve tedbir almasında yani karşı tarafın güvenlik paradigmasında da değişikliğe neden olmaktadır. Güvenlik kavramı ise uygarlığın ilk çağlarından itibaren insanlık için vazgeçilmez bir kavram olarak toplumsal yaşantının her safhasında yer almaktadır. Gıda, sağlık, eğitim, çevre, bilgi güvenliği ve siber güvenlik olarak insanlık tarihinde insanların ihtiyaçları doğrultusunda gelişen kavramların yanı sıra asayişin sağlanması bağlamında kişisel güvenlikten başlayarak toplumsal gelişmelerle bağlantılı olarak ulusal ve uluslararası güvenliğe kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. Bu çalışmada terör bağlantılı olarak ortaya çıkan güvenlik sorunlarının çözümü bağlamında uluslararası ve ulusal güvenlik kavramları üzerinden açıklama yapılacaktır. Güvenlik kavramı içinde yer alan gıda, sağlık, eğitim, bilgi güvenliği ve siber güvenlik gibi diğer alanlardaki güvenlik sorunları çalışma kapsamında ele alınmayacaktır. Algı kavramı ise bir bütün olarak ele alınıp terör ve güvenlik kavramlarının değişen paradigmalarının kişisel, toplumsal olarak algılanışı yönünden incelenecektir. Dolayısıyla çalışmada tarihsel ve betimsel araştırma türü uygulanacak olup, belgeye dayalı analiz yapılacaktır. Öncelikle bu kavramlar tanımlandıktan sonra terör örgütlerinin algı yönetiminde geliştirerek kullandıkları yöntemler ve araçlar açıklanarak, bunun karşı taraftaki etkisi ve tepkisi yani güvenliği sağlamadaki geliştirdiği paradigmalar tarihsel süreç içindeki örneklerle ve belgelerle açıklanmaya çalışılacaktır.

loading Terör ve Güvenlik Algısında Yeni Paradigmalar Loading...
EAD-logo Terör ve Güvenlik Algısında Yeni Paradigmalar Taking too long?

reload Terör ve Güvenlik Algısında Yeni Paradigmalar Reload document
| open Terör ve Güvenlik Algısında Yeni Paradigmalar Open in new tab

İndir [292.51 KB]

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank