TR

Literatür Nedir?

1. Literatür ve Literatür Taraması Nedir?

Literatür, fransızca kökenli littérature kelimesinden gelmektedir. TDK’ya göre, edebiyat ve kaynak anlamlarına gelmektedir.1  Akademik camiada kullandığımız anlamıyla literatür,  belirli bir konu hakkında hazırlanan çalışmaların sistemli biçimde toplanmasıdır. Bir araştırmanın en önemli aşamalarından biri literatür taramasıdır. Literatür taraması var olan kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaktır.2 Literatür Bilimsel araştırma yöntemlerinde en fazla tercih edilen tekniktir. Makale veya tezleriniz de kavramsal çerçevenin verildiği bölüm için literatür taraması yapmanız gerekmektedir.  

2.Literatür Taramasında Hangi Kaynaklar Kullanılır?

Bilimsel bir çalışmanın belli başlı kaynakları: Tezler, kitaplar, dergiler, mevzuat, resmi tutanaklar, kongre, sempozyum vebenzeri etkinliklerde sunulmuş bildiriler, raporlar, akademik yayın yapan internet siteleri, kavramların tanımlamasını yapacağınız durumlarda Türk Dil Kurumu Sözlüğü ve gazete haberleridir. (Gazete haberleri doğrudan bilimsel bir kaynak olarak kabul edilmemektedir). Günümüzde makaleler ve tez çalışmaları belli başlı internet siteleri tarafından derlenmekte veya yayımlanmaktadır. 

Bilimsel kaynaklara ulaşabileceğiniz önemli internet siteleri: 

ULAKBIM (ulakbim.gov.tr/yeniweb/ulakkesif/)

YÖK TEZ (tez.yok.gov.tr)

DERGİPARK (dergipark.gov.tr )

TÜİK  (tuik.gov.tr)

TBMM TUTANAKLARI (tbmm.gov.tr/kutuphane/tutanak_sorgu.html)

ACADEMİA (academia.edu)

GOOGLE AKADEMİK  (scholar.google.com.tr)

Çalıştığınız konuya göre gazete haberlerini kaynak olarak kullanılması aykırı görülmeyebilir ancak yinede bu haberleri doğrudan kaynak kabul etmeniz çalışmanızı bilimsel değerini azaltabilir. Burada belirleyici nokta çalışmanızın konusudur. Örnek olarak uluslararası ilişkiler alanında yazılan bir makalede bir devlet başkanının açıklamasının kaynağı olarak bir gazetenin gösterilmesi akademik anlamda herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak toplumsal sorunlara yönelik objektifliğin tespit edilemeyeceği haberleri doğrudan kaynak olarak kullanmanız çalışmanızı sıkıntıya sokar. Ben gazeteleri dönemin şartlarını anlayabilmek ve çalışma konularını tespit edebilmek için kullanmaktayım.

Gazete arşivlerine ulaşacağınız bağlantılar:

Milliyet Gazetesi Arşivi 1950-2019  (http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/)

Sabah Gazetesi Arşivi 2000-2019    (http://arsiv.sabah.com.tr/arsiv.html)


1Türk Dil Kurumu Sözlüğü

2 (Kaan Akman, Literatür Taraması Nedir?, akademikkaynak.com/literatur-taramasi-nedir-ve-nasil-yapilir.html, 05.05.2020)

3 (Metin ÖZ, Makale Nasıl Yazılır,  akademikkaynak.com/makale-nasil-yazilir.html , 05.05.2020)

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR