TR

Makale Nasıl Yazılır ?

Bilimsel ve alanında başarılı bir makale yazmak istiyorsanız işe öncelikle makale yazım kurallarını öğrenerek değil, makale yazmaya hazırlık aşamasını öğrenerek başlamalısınız. Bir makale yazımı için, hazırlık aşamasını eksiksiz tamamladığınızda; makalenizi, kesintiye uğramaksızın sayfalarca yazabilirsiniz; fakat önce yazmaya başlayıp, devam eden süreçte kaynak aramayı düşünürseniz bu hem makalenizi bütünlük bakımından sekteye uğratacaktır hemde yazma aşamasında tıkanmanıza yol açacaktır.

Ι. BÖLÜM
1) HAZIRLIK AŞAMASI

1.1) Çalışmayı Yapacağınız Alanı Belirleme

Ülkemizde bir birini tekrar eden yüzlerce makalenin varlığı yazmak için yazan insanlar topluluğunun eseridir. Dolayısıyla çalışacağınız alanda öncelikle sorgulayacağınız şey bu alan çalışma doygunluğuna ulaşmış mıdır? Bu alanda çalışma yaparsam yeni bilgiler sunabilir miyim? olmalıdır. Bu soruların cevabı eğer olumsuzsa o alanda yaptığınız çalışma sadece CV’nize eklenecek bir ad olacaktır. Kitleler tarafından okunmayan, adınızı taşımayan  bir eserin CV’nizde var olmasının da ne kadar katkı sağlayacağı tartışılır. Dolayısıyla başarılı bir makalenin püf noktası ihtiyaç duyulan alanda yazılmasıdır. Bu özellikle çevrimiçi ortamda bilgi arayışında olan kişilerin eserinize kolay şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. Popüler bir alanda yazılan 100 makalede 100. sırada olmak yerine, çalışılmamış bir alanda ilk 10’da olmayı tercih edin.

1.2) Çalışmanız İçin Bir Amaç Belirleme

Çalışmaya başlamadan önce bunu ne için yapıyorum sorusunu kendinize sorun. Bu sorunun cevabı size yol haritası sunacaktır. Gerçektende makalelerin yazım amacı tek değildir. Bir alanda derleme yapılması için, bir görüşü savunmak yada çürütmek için makale yazılabilir. Çalışmaya başlamadan önce amacınızı belirlemeniz araştırmalarınızı kolaylaştıracaktır.

1.3) Kaynak Araştırması Yapma

Bilimsel bir çalışmanın belli başlı kaynakları: Kitaplar, dergi ve -bilimsel kabul edilmemekle birlikte- gazete haberleri, bunun yanında makaleler, tezler, sempozyumlar ve benzeri etkinliklerde sunulmuş çalışmalardır. Öncelikle kitaplar için satın almak yerine kütüphaneye gitmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde 1 kitap satın almak yerine kütüphanede birden çok kitabı inceleyebilme imkanınızı size verecektir.

Kütüphanelerde aradığınız kitabın olup olmadığını sorgulayacağınız bağlantı:

KÜTÜPHANE KİTAP SORGULAMA

Gazete haberlerini kaynak olarak kullanmak çok aykırı görünmemekle birlikte bu haberleri doğrudan kaynak kabul etmeniz çalışmanızı bilimsel noktada eksik gösterebilir. Bunun yerine gazeteleri dönemin şartlarını anlayabilmek ve unutulmuş olayları öğrenebilmek için kullanabilirsiniz. Ben gazete haberlerini araştıracak konuları belirlemek amacıyla kullanmaktayım ve sitemizede bu haberleri eklemekteyim.

Gazete arşivlerine ulaşacağınız bağlantılar:

MİLLİYET GAZETESİ ARŞİVİ 1950-2019

SABAH GAZETESİ ARŞİVİ 2000-2019

Bunların dışında makaleler ve tez çalışmalarına gelirsek günümüzde makalelerin toplandığı belli başlı internet sayfaları bulunmaktadır. Bu noktada öncelikle size sitemizde arama çubuğundan arama yapmanızı tavsiye ederim.

Sitemiz dışında makale ve tezlere ulaşacağınız bağlantılar (önem sırasına göre):

ULAKBIM ( T.C Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi)

DERGIPARK (T.C. Yayımlanmış Dergi ve Çalışmalar)

ACADEMİA

GOOGLE AKADEMİK

 

1.4) Kaynakları Derleme

Çalışmaya yapma amacınız ne olursa olsun iyi bir makale yazmak için o konuda kabul görmüş aynı ve aykırı istikamette olan mümkünse bütün çalışmaları okumanız gerekmektedir. Bu okuma bilimsel okuma olarak da adlandırılan hızlı okumadır. Yalnız okurken önemli yerlerin altlarını çizmeyi unutmayın. Günümüzde ise makalelerin çevrimiçi ortamda okunması sebebiyle,  altlarını çizme işlemini kaynağınız pdf dosyasıysa, adobe reader üzerinden sarı kalem ile; pdf değilse fotoğrafını çekerek  not almanızı tavsiye ederim. Yine bu notlar için küçük bir not defterine kalemle hangi çalışmanın hangi sayfasını hangi konuda kullanacağınıza yönelik not almanız başta işinizi zorlaştırıyor gibi görünse de yazma işlemine başladıktan sonra işinizi ne kadar kolaylaştırdığını gösterecektir. Yine farklı bir yöntem olarak çevrimiçi okuduğunuz makaleleri 1 adet word dosyasında toplayabilirsiniz.

1.5) Çalışmanızı Özgün Kılma

Önceden çalışılmış bir konuda çalışıyorsanız bu çalışmanızı özgün kılmanın iki temel yolu vardır. Birincisi çalışmanız saha çalışmasına uygunsa anket, röportaj yada bölgesel çalışma yapma, ikincisi ise yabancı dilden eserleri çevirerek çalışmanızda kullanma. İkinci yolun nispeten daha az zahmetli olması sebebiyle çalışmalarınızda yabancı dilde hazırlanmış makalelere atıfta bulunmanızı tavsiye ederim. 

 ΙΙ. BÖLÜM
2.) MAKALE YAZIM KILAVUZU

2.1) Makalenin Olmazsa Olmazları

Makalenize, makalenizin adının yazdığı bir sayfa; bu sayfada yazan kişinin adı ve dipnot verilerek unvanı yazılmalıdır. Makalenizin özeti, hem Türkçe hem İngilizce yazılmalıdır. Bu özetler 200 kelimeyi geçmemeli ve altlarında anahtar kelimeler bulunmalıdır. Anahtar kelimeleri alfabetik sıraya göre sıralamayı unutmayın. Makalenize giriş ve sonuç bölümleri eklenmeli, giriş bölümünde okuyucuya çalışma konusu ve konunun işlenişi hakkında ön bilgi; sonuç bölümünde ise çalışmanın tamamında ortaya çıkan sonuç çalışmanın önemli noktaları ile verilmelidir. Dil bilgisi kurallarına dikkat edilmelidir. Yazınız iki yana yaslı şekilde, iki satır arasında 1.15 yada 1.5 cm boşluk olmalıdır.

2.2) Makale Yazımı İçin Teknik Bilgiler

Makalenizi hazırlarken herkesin kafasına takılan soruları sıralarsak: 

Word’de kenar boşlukları kaç olmalıdır ?, 

APA yada MLA sistemi nasıl kullanılır?

Kaynakça nasıl hazırlanmalıdır ?

En az kaç sayfa yazmalıyım ?

Bu soruların cevabı makaleyi hangi kurum için yada ne için yazdığınıza göre değişmektedir. Bir dergi için hazırlıyorsanız; o derginin kenar boşluklarını öğrenmeli ve ona göre hazırlamalısınız. Üniversite’de sunum yapacaksanız; o üniversitenin tez yazım şablonunu örnek kabul ederek hazırlamalısınız. Dolayısıyla bu cevaplar değişkenlik göstermektedir. Örnek vermek gerekirse Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin makale yazım kuralları ile Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilimler Dergisi’nin makale yazım kurallarını kıyaslayabiliriz.

Gazi: Üst 5,5 cm, alt 5,5 cm, sağ 4,3 cm, sol 4,3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır.   

Marmara: Alt, üst, sağ, sol: 2 cm, cilt payı: 0,5 cm, genişlik: 18 cm, yükseklik: 23,5 cm, üstbilgi: 1,2 cm Altbilgi: 1,2 cm

Dönem içi ödev için makale hazırlayacaksanız yine aynı şekilde öğrencisi olduğunuz üniversitenin tez yazım şablonunu indirmenizi tavsiye ederiz. Kıyaslamak isterseniz Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin tez yazım şablonlarını indirebilirsiniz.

Gazi Üniversitesi Tez Yazım Şablonunu

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tez Yazım  Şablonu

 

Çok sorulan diğer konu ise makalenizi APA ile mi yoksa MLA  ile yazmanız gerektiği konusudur. Bu size kalmış bir karar olmakla birlikte, makalenizi ödev amaçlı yazıyorsanız  akademisyenler, tez yazıyorsanız üniversiteler, dergi için  yazıyorsanız dergi yayın kurulu bu konuda tercih belirtebilmektedir. O yüzden en güzeli makaleyi yazmaya başlamadan önce bu belirsizliği ilgili kişi yada kurumlardan bilgi alarak giderin.

APA ve MLA sistemlerinin nasıl kullanılacağını öğrenmek için, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün hazırlamış olduğu kılavuzu inceleyebilirsiniz. Çok detaylı bir anlatım ve örneklere sahip olması sebebiyle incelemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca bu kılavuzda kaynakça oluşturma, eklerin gösteriliş şekli vebenzeri detaylara değinilmiş.

OMÜ Tez Yazım Kılavuzu

2.3) Tavsiyeler

  • Makalenize içindekiler sayfası ekleyebilirsiniz. Bu çalışmanızın geneli hakkında okuyucuya bilgi verecektir.
  • Makalenizi yazıyormuş gibi değil, sanki sunuyormuş gibi hazırlayın. Bu çalışmanızın akıcı şekilde okunmasını sağlayacaktır.
  • İntihal yapmayın, bu günümüz şartlarında hemen anlaşılabilen bir suçtur.
  • Yazdığınız bir makaleyi, paylaşmadan önce en az 1 hafta bekletin. Bu beklenen süre sonunda çalışmanızı tekrar okuduğunuzda değiştirilmesi gereken yerleri daha iyi farkedecek, imla hatalarını bulabileceksiniz.
  • Makalenize görsel eklemeniz gerekiyorsa görsel eklemekten kaçınmayın.
  • Makalenizin özetinin İngilizce’sini hazırlayacak yeterli dil bilginiz yok ise, Word programının içindeki dil çeviri uygulamasını kullanın.
  • Her şeyden önemlisi bu işi gözünüzde büyütmeyin. Emin olun yazdıkça ortaya daha güzel eserler çıkacaktır.

Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.

Esenlikler diliyorum.

YAZAR

2012-2014 Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Araştırma Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı, 2013 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Eğitimi, 2014 Gazi Üniversitesi İİBF Öğrenci Konseyi Başkanvekili,  2016 Gazi Üniversitesi SBKY Mezunu, 2017 Akademik Kaynak İmtiyaz Sahibi ve Yazar, 2018 Akademik Düşünce Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı, 19 Mayıs Üniversitesi Kamu Yönetimi YL Öğrencisi.

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR