TR

Engeller ve Katkılar Bağlamında Türkiye’deki Azerbaycanlıların Yerli Topluma Uyumu

ÖZET

Künye: Akman, K.(2019). “Engeller ve Katkılar Bağlamında Türkiye’deki Azerbaycanlıların Yerli Topluma Uyumu”. Mehmet Topal ve Rza Mammadov(edt). 100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi Bildiri Kitabı. Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3862. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No: 1

Kültür, dil ve gelenek bağlamında benzerlikleri oldukça fazla olan Türkiye ve Azerbaycan toplumu arasında uzun yıllar boyunca çeşitli nedenler ile göçler yaşanmaktadır. Türkiye’ye göç eden Azerbaycanlılar göç sonrası bu benzerliklerden dolayı bazı avantajlara sahip olsalar da yerli toplumla ilişkilerinde çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 2017 yılında ikamet izni bulunan yabancılar arasında 49. 208 kişi ile üçüncü sırada Azerbaycan vatandaşları yer almaktadır. İkamet izinleri kısa dönemli ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, çalışma ikamet izni ve diğer çeşitli nedenlerle ikamet izni ile olmak üzere sınıflandırılmaktadır. 2017 yılı için bu sınıflandırmaya baktığımızda Türkiye’de 24.211 kısa dönemli ikamet izniyle 8.589 aile ikamet izniyle, 11.513 öğrenci ikamet izni ile, 1.988 çalışma ikamet izniyle ve 2.806 diğer sebepli ikamet izniyle Azerbaycanlı bulunmaktadır. Sonuç olarak Türkiye’nin birçok ilinde binlerce Azerbaycanlı yaşamaktadır. İkamet izinleri içerisinde özellikle aile ve öğrencilerin fazla olması oldukça önemlidir. Bu kapsamdaki kişilerin Türkiye’de kalış süresi devam ettikçe, eğitim, sağlık, barınma, güvenlik, istihdam ve yerli toplumla uyum gibi konularda yaşadıkları sorunları çözmek daha önemli hale gelmektedir.

Farklı bir ülkeden, kültürden gelen bireylerin yerli toplumda uyumu kolay gerçekleşmemektedir. Türkiye’ye çeşitli
nedenlerle göç eden Azerbaycanlılar, yerli toplumla uyum konusunda bazı engeller ve sosyal dışlanmalar yaşamaktadır. Bunun yanında Azerbaycanlı göçmenler topluma gerek ekonomik gerekse kültürel birçok katkı da sağlamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de bulunan Azerbaycanlıların durumu ele alınmış, yerli toplumla karşılaştıkları sorunlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Türkiye, Göç, Uyum, Engel

 

 

YAZAR

2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalında 2019 yılında tamamladı. Ankara Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Çalışma Alanları: Göç Yönetim Politikaları, Kamu Politikası, Yönetim Bilimi

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR