TR

YÖKDİL’e ve YDS’ye Nasıl Hazırlanılır ?

Sınav ağırlıklı  eğitim sistemimizde hiç şüphesiz en önemli sınavlardan biri olarak dil sınavlarını düşünebiliriz. En son 2017 YDS İlkbahar Dönemi sayısal verilerine göre sınava giren aday sayısı 161.230 olup 80 sorudan alınan ortalama puan ise 35.966’dır. Yine 2017 YDS Sonbahar Dönemi sayısal verilerine göre sınava giren aday sayısı 66.182 ve ortalama ise 39.45 tir. Bu verilere göre düşünecek olursak YDS sınavına giren adayların doğru cevaplama oranı oldukça düşüktür. Bunun sebepleriyle beraber nasıl hazırlanılmalı sorusuna da cevaplar verelim. YDS, YÖKDİL gibi sınavlar dil becerisini ölçmekten daha ziyade çoktan seçmeli sorular içermesi sebebiyle düzenli bir çalışma ve test tekniği gerektiren sınavlardır.  Bireysel öğrenme yeteneği olan adayların evde düzenli bir çalışma ile hazırlanabileceği gibi iyi bir kurs aracılığıyla da hazırlanılabilir. Çalışma şeklinden ve sorulardan bahsetmeden önce dil okullarında hem eğitim danışmanı hem de öğretmen olarak görev yapmış biri olarak farklı açıdan bakıp kısaca kurs seçimi hakkında da bilgi vererek başlayalım.

İyi bir Kurs Seçimi

Üniversiteye hazırlık dönemimde dil sınavına hazırlık sürecini yaşamış ve ilerleyen zamanlarda dil sınavları üzerine özel ders vermiş bir İngiliz Dili Öğretmeni olarak hedefi yüksek olanlar için iyi bir dil kursunu tavsiye etmekteyim. Her tarafımızın dil kurslarıyla çevrili olduğu bir dönemde de hazırlık sürecinin temelinde iyi bir dil okulu seçimi yatmaktadır. Kimi dil okulları Genel İngilizce olarak daha başarılıyken kimi dil okullarının ortaya çıkışı YDS gibi dil sınavlarına hazırlık olduğundan bu alanda daha başarılıdır. Her iki kurumda da çalışmış ve işin içeriğini bilen bir öğretmen olarak hedefimiz neyse o alandaki dil okuluna başvurulmalıdır. Ticari kaygılar içinde öğrenci kaydı alan kurumlardan uzak durulup alanında uzman dil okulu seçilmelidir. Bu karar, iyi bir araştırma sürecinden sonra ve kursa başlamadan önce bir kez olsun sınava girip soruları görüp verilmelidir. Genel İngilizce olarak isim yapmış bir kurum sizi YDS alanında çok başarılı olmamasına rağmen satış ve pazarlamadaki üstün becerisi sayesinde kaydınızı alabilir. Kurs seçiminde öncelikle kurumun hangi alanda daha başarılı olduğu araştırıldıktan sonra verdiği ders saati ve sunduğu imkanlar ( online ders, videolar ve materyaller)özellikle sorulmalıdır. Kullandığı kaynaklar ve yayınevleri ayrıca önemlidir.

Sınavların İçeriği

YDS: Kelime Bilgisi 6,  Dil bilgisi 10, Close Test 10, Cümle Tamamlama 10, Diller Arası Çeviri 6, Okuma Parçası Yorumlama 20, Verilen Diyaloglardaki Boşlukları Tamamlama 5, Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma 4, Paragraf Tamamlama 4, Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle 5 olmak üzere toplamda 80 soru bulunmaktadır.

YÖKDİL: 2016 yılında ‘yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar’ için getirilen dil sınavıdır. Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri olarak üç alana bölünmüştür. Yüksek Lisans ya da doktora yapmak istediğiniz bölüm hangi türden puan istiyorsa o alanda bir çalışma gerekmektedir. Bu anlamda da YDS’ye göre daha kolay olduğu düşüncesindeyim. Kelime Bilgisi 6,Dil Bilgisi 14,Close Test 10,Cümle Tamamlama 11,Çeviri soruları 12,Paragraf Tamamlama soruları 6,Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle 6, Okuma Parçası Yorumlama 15 olmak üzere toplamda 80 soru bulunmaktadır.

Soruların Analizi

      Sorular incelendiğinde YDS ve YÖKDİL için günlük, düzenli bir çalışma programı gerekmektedir. Sorulara bakıldığında çoğunlukla okuduğunu anlamanın önemli olduğu görülmektedir. Bu anlamda soru çözmekten farklı olarak bu süreci daha da zevkli hale getirmek ve okuma alışkanlığını kazanabilmek için her gün paylaşacağım sitelerden bir veya iki makale incelenmelidir. Bunlar incelenirken bir öğrenci havasından daha ziyade akademisyen olarak  cümle yapılarına, kelime kullanımlarına dikkat edilerek okuduğunu anlama ve çeviri yaparak iki türlü bir çalışma şekli belirlenmelidir. Mecburi olduğunda soru çözmek ne kadar sıkıcı bir durumsa biz de bu süreci daha zevkli hale getirmek için bu şekilde bir program belirleyebiliriz. Nitekim sınavlarda sorulan paragraf soruları da bu sitelerdeki veya benzer yerlerdeki makalelerden, araştırmalardan alınıp hazırlanmaktadır. Öğrenmeyi öğrenip, bir çalışma şeklinden zevk almaya başladığımızda sınav için değil de yeni şeyler öğreniyorum şeklinde bir düşünceye sahip olursak bu süreci daha zevkli hale getiririz. Öğrenme sürecinde önemli olan öğrendiklerimizden mutlu olarak öğrenmeyi kalıcı hale getirmektir. Böylelikle hem paragraf sorularını okumayı hem de kelime öğrenmeyi kolaylaştırırız. Dil Bilgisini bir İngilizce Öğretmeni kadar bilmek zorunda değiliz. Sadece bağlaçlar, kısaltmalar bizim için çok önemli. Bağlaçları kendi aralarında zıtlık gerektiren, ek bilgi veren şeklinde ayırıp öğrenirsek paragraf tamamlama ve cümle tamamlama sorularında işimize yaradığını göreceğiz.

Not only… but also, both…and, neither… nor gibi yapılar da ayrıca hem ilk 20 soru için hem de cümle tamamlama soruları için önem arz etmektedir. Kısaltmalar da ayrıca yine önem arz eden bir konudur. Bu şekilde önemli olan dil bilgisi konularına yoğunlaşarak bir çalışma şekli belirlenmelidir. Bu anlamda benim tavsiyem Akın Dil Yayınlarının YDS hazırlık kitaplarından mutlaka alınmasıdır. Grammar eksiği çok olanlar için İngilizce Ders Notları kitabını özellikle tavsiye ederim. Kelime çalışırken dikkat edilmesi gereken de kelimeleri Tarih, Edebiyat, Bilim, Doğa ve Çevre gibi alanlara ayırıp sürekli tekrar edilmesidir. Bu anlamda da kullandığım Akın Dil’in Reading Words kitabı güzel bir kaynaktır.

Çeviri Sorularına bakış:  Lise sonda üniversite sınavına hazırlanırken dil öğrencisi olarak en sevdiğimiz ve rahatlatıcı sorular olarak değerlendirdiğimiz sorulardı. Fakat YDS sınavına hazırladığım bir çok arkadaşımda bu sorularda yapılan basit hataları görünce şaşırdım. Çeviri sorularında önemli olan özne ve yüklemi bulabilmektir. Özne bulunduktan sonra İngilizce ’den Türkçeye çeviri sondan başa doğru yapılır.

Basically, “the 2012 end of the World confusionwas one of the numerous hoax calls which we have been subjected to for hundreds of years now.

  1.  “2012 dünyanın sonu karmaşası” aslında yüzyıllardır karşılaştığımız çok sayıdaki saçmalıklardan biridir.           
  2.  Aslında, “2012 dünyanın sonu karmaşası” yüzyıllardır maruz kaldığımız çok sayıdaki felaket tellallığından biriydi.
  3.  Yüzyıllardır çok fazla sayıda sahte çağrılara maruz kaldık ve “2012 dünyanın sonu karmaşası” bunlardan sadece biridir.                                                                                                              
  4.  Yüzyıllardır maruz kaldığımız sayısız sahte çağrılardan biri olan “2012 dünyanın sonu karmaşası” temel itibariyle doğrudur.                                                                                                         
  5. Esasında, “2012 dünyanın sonu kargaşası” yüzyıllardır maruz kaldığımız en etkili saçmalıklardan biriydi.

Yukarda paylaştığım soru üzerinden anlatmak gerekirse özne ve yüklemi bulduktan sonra (‘’2012 dünya sonu karmaşası’’ ve geçmiş zamanı gördükten sonra) beş şıktan B ve E dışındaki elerim. ‘’Biridir’’ ve  ‘’doğrudur’’, soru kökündeki WAS one… ile çelişir. Bundan sonra tersten çevirmeye başladığımda ise cevabın B olduğunu bulurum. E şıkkındaki EN ETKİLİ SAÇMALIKLAR ayrıca bize doğru şıkkın B olduğunu göstermektedir.

 

Jeolojik olaylara zaman içinde bir noktada kesin bir tarih verilebilir  ya da onlar kendilerinden önce ve sonra gelmiş olan diğer olaylarla ilişkilendirilebilir.

  1. Geological events can be given a precise date at a point in time or they can be related to other events that came            before and after them.
  2.  It is possible to date geological events precisely but we have difficulty in relating them to other events coming before and after them.
  3. Geological events can easily be dated in a precise manner or they can be differentiated from other events before and after them.                                                                                                 
  4.  We have the opportunity not only to give geological events a precise date at a point in time but also to relate them with other events that came before and after them.  
  5. Geological events can be related to other events that follow them or we can give them a precise date in time.

Yine şık elemeye gidebileceğim yer yüklem sonra ‘’ya da’’ bağlacıdır. B ve D şıkları bağlaçtan E şıkkı can give veya We sayesinde kolayca elenir. Soru kökünde yüklem passive olup öznesi yoktur. C şıkkı ise easily zarfı sayesinde elenir. ‘’kolayca verilebilir’’ değil ‘’kesin bir tarih verilebilir’’ yüklemine ihtiyacım var. Bu durumda cevap A olarak bulunur.

Çeviri sorularında birkaç önemli kelime yakalandıktan sonra kolayca şık elenerek doğru cevap bulunur. Bu anlamda çeviri soruları bizim garantimiz olmalıdır.

Basit bir soru örneği üzerinde gösterdiğim gibi YDS-YÖKDİL gibi sınavlar dil becerisini ölçen değil test tekniği olan bir seçme sınavıdır. Ayrıca hız gerektiren bir sınavdır. Genellikle karşılaşılan diğer bir sorun sınavı süresinde bitirememektir. Bunun içinde yukarıda bahsettiğim günlük makale okuma alışkanlığı kazanmamız ve düzenli soru çözmemiz önem arz etmektedir.

Kendi çalışma düzenlerini oturtmuş arkadaşlarımla yaptığım konuşmada ise genel olarak şu analizi çıkarttım. Dil öğrenmeyi zevkli hale getiren yakın çevremden gözlemlediğim; çok çalışmadan düzenli ve zevkli bir çalışma şekli ile çok iyi bir puan alınabileceği yöndedir. İlk sınava girdiğinde 72 sonra 76 alan arkadaşımın aynen söylediği cümle: Zaten ortaokul zamanlarından kalan İngilizce ’ye bir merakım vardı. Dizi ve filmlerden gelen bir birikimim biraz çalışma ile YDS puanına yansıdı. Buradan çıkardığım yine sınava sınav odaklı değil de öğreniyorum, seviyorum bakış açısıyla bakabilmektir. İlk sınava girdiğinde 48.75 alan sonra düzenli bir çalışma ile bunu 70e çıkartan arkadaşımın çalışma şekline dair sözleri ise her gün düzenli iki veya üç makale okuyup çeviri yaptım ve soru çözdüm şeklindedir. Son örneğim ise sınava sınav odaklı çalıştığı için kursa yazılmasına rağmen düzenli gitmeyip sınav psikolojisinden çıkamadığı için çok iyi İngilizce seviyesi ve İngilizce konuşma, yazışma becerisi olmasına rağmen 50’den yukarı puan alamamış bir arkadaşım. Bütün bunlardan yola çıkarak son tavsiyem tekrar öğrenmeyi öğrenmek, öğrendiklerimizden zevk almak mutlu olmaktır. Sadece dil sınavlarının değil bütün sınavlarının temelinde bu olsa gerek.

YAZAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi-İngiliz Dili Öğretmenliği mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İngiliz Dili Öğretmeni olarak görev yapmaktayım.Aynı zamanda Anadolu Üniversitesinde Tarih bölümü okumaktayım. Eğitim ağırlıklı yazılarla beraber,alanımla ilgili Neden İngilizce? Dil Edinimi,Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi,Dil öğrenmede ve öğretmedeki eksikliklerimiz ve diğer ilgi alanım Türk ve Dünya Tarihi hakkında yazılarlar buradayım.

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR