TR

ALES’te Yapılan Yeni Düzenleme ve Değerlendirme

1- ALES’te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

2- Yeni ALES’te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapılmıştır.
ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.
ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

3- Yeni ALES’te;

(a) Soru sayısı azaltılmış, (160’tan 100’e)
(b) Soru başına düşen süre artırılmış, bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltılmıştır. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecektir. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir.

(c) ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin %50, Sözel Testinin de %50 etkili olmasına karar verilmiştir.

(d) ALES sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkartılmıştır.

Not: Yeni sistem, 19 Kasım 2017’de yapılacak olan Sonbahar ALES’te uygulanmaya başlayacaktır.

Puan Hesaplama Yöntemi

Sözel puanın hesaplamasında;
%75 sözel test, %25 sayısal test etkilidir.
Sayısal puanın hesaplanmasında;
%25 sözel test, %75 sayısal test etkilidir.
Eşit Ağırlıklı puanın hesaplanmasında;
%50 sözel test, %50 sayısal test etkilidir.

Değerlendirme

Bence rahat olunması gerekir. Bu değişiklik herkes için faydalı. Sözelciler, sözel sorularının tamamına yakınını ve sayısal sorularda 8-10 net yaparak 85-90 civarı puan alabilir.
Sayısalcılar ise zaten sözel testi çözebilirler. Sözel sorularından 30 net, sayısal sorularda da 40 net yaparak yine 90 civarı puan alabilir.
Eşit ağırlıkçılar da sayısal ve sözel testte 40’ar net yaparak yine 85-90 puan alabilirler. Bence düzenleme yerinde olmuş.

YAZAR

Mayıs 1994'te Kayseri'de doğdum. İlköğretim ve lise eğitimimi Kayseri'de tamamladım. Önlisans eğitimimi Anadolu Üniversitesi'nde Adalet bölümünde tamamladım. Lisans eğitimimi Erciyes Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Temmuz 2017'de tamamladım. Yüksek lisans eğitimime Eylül 2017'de yine aynı üniversitede ve aynı bölümde başladım. Ayrıca Kayseri'de bir devlet okulunda İngilizce öğretmenliği yapıyorum.

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR