TR

Adalet Kavramı Kapsamında Geçmişle Hesaplaşma ve Uzlaşma: Türkiye

Adalet Kavramı Kapsamında Geçmişle Hesaplaşma ve Uzlaşma: Türkiye

NOT: Bu makale, Bilge Strateji Dergisi’nde yayımlanmıştır. 

Künye: Bilge Strateji, Cilt 8, Sayı 15, Güz 2016, ss.113-142

ÖZET

Bireylerin olduğu gibi toplumların da geçmişi ve hafızası vardır. Toplumların geçmişi ve hafızası siyasal anlamda yöneten ve yönetilenler arasındaki ilişkiler sonucunca birikmiştir. Toplumsal hafızanın harekete geçirilmesi ile
hakikatlerin gün ışığına çıkarılıp toplumsal uzlaşıyı sağlamak, demokrasiye geçiş sürecindeki toplumlar için elzemdir. Türkiye’de hâkim ideolojinin temsilcileri ile bazı toplumsal gruplar arasında yaşanan çatışmalar sonucunda mağduriyetler ortaya çıkmıştır. Sorunu  çözmek için izlenecek yöntem toplumsal barışın devam edip etmeyeceğini belirleyecektir.

Çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için geçmişle hesaplaşmanın ve uzlaşmanın yöntem ve boyutları adalet ekseninde incelenmesidir. Bu doğrultuda yaşanan mağduriyetler ve sonuçları incelenerek geçmişle hesaplaşma ve uzlaşmanın nasıl yapılacağı irdelenecektir.
Anahtar kelimeler: Geçmişle hesaplaşma ve uzlaşma, Adalet, Ermeni, PKK

YAZAR

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe/ Gaziantep Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Iletişim adresi: afgscem@gmail.com

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR