TR

Dürüst, Tarafsız, Ahlaksız Haber: Zaytung Haber İncelemesi

Gülme ve mizah üzerine ilk çağlardan bugüne birçok farklı görüş var olmakla birlikte genel olarak insana ait olanın dışında komik ya da gülünç yoktur, bir şeye gülünç yakıştırmasını yapanın ya da komik bulanın insanın kendisi olduğu görüşü hâkimdir. Mizah ise toplumdaki çarpıklıklara işaret ederek ve güldürerek yapılan bir hiciv ve eleştiri aracıdır. Her toplumun kendine özgü bir yaşam biçimi olduğu gibi kendine özgü de bir mizah anlayışı vardır. Gücünü toplumlardaki çarpıklıklardan alan mizah da farklı toplumlarda farklı anlayışlarla kendini var etmektedir. Türk toplumunun da çok zengin kendine has bir mizah anlayışı mevcuttur. Eskiden meydanlarda ve kalabalık halk kitlelerinin önünde yapılan meddah gösterileri ve orta oyunu gibi temsil biçimleri zamanla biçim değiştirerek günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan kitle iletişim araçlarında kendisine ana akım medyadan dolayı yeterli yeri bulamayan mizahçılar alternatif bir mecra olan internet siteleri, bloglar, sosyal medya uygulamaları gibi alanlarda mizah yapmayı tercih etmektedirler.Bu çalışmada 2009 yılından bu yana varlığını sürdüren”Zaytung” isimli mizahi içerikli internet haber sitesinin 2015yılında hangi konularda ne kadar haber yaptığı nicel içerik  analizi yöntemi ile incelenecektir.
Anahtar sözcükler: Mizah, Eleştiri, Zaytung, Haber, İnternet

 

loading Dürüst, Tarafsız, Ahlaksız Haber: Zaytung Haber İncelemesi Loading...
EAD-logo Dürüst, Tarafsız, Ahlaksız Haber: Zaytung Haber İncelemesi Taking too long?

reload Dürüst, Tarafsız, Ahlaksız Haber: Zaytung Haber İncelemesi Reload document
| open Dürüst, Tarafsız, Ahlaksız Haber: Zaytung Haber İncelemesi Open in new tab

 

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank