TR

Türkiye’deki Toplu Ulaşım Fiyat Politikalarının Yerel Düzeyde İncelenmesi Ve Örneklendirilmesi Üzerine Bir Çalışma

GİRİŞ

Ulaştırma, bir ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda verimliliğini etkileyen ve bu alanlarla doğrudan bir bağlantıya sahip olan bir sektördür; fakat doğası gereği belli bir mal üretiminde bulunmaz; kavram, ülkedeki diğer sektörlerin etkinliğinde rol alan bir hizmet alanı özelliğini taşımaktadır. En uygun maliyete maksimum düzeyde verim elde etmek, bu sektörün temel amaçlarından biridir. 1. Şehir içi ulaşımın sağlanması ve kentsel erişilebilirliğin artması için şehirlerde toplu ulaşım sistemleri geliştirilmiştir.2 Osmanlı Dönemi’nde 18. yüzyılın ortalarında, deniz taşımacılığı ile başlayan toplu ulaşım günümüzde taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, servis olarak çeşitlendirilmek üzere lastik tekerlekli toplu taşıma sistemleri; metro, hafif metro, tramvay, banliyö, monoray, füniküler olarak çeşitlendirilmek üzere raylı toplu taşıma sistemleri; deniz yolu toplu taşıma sistemleri ve havayolu toplu taşıma sistemleri ile devam etmektedir 3 Tüm bu toplu ulaşım sistemlerinin fiyatlandırılmasında merkezi yönetimler yerine genellikle yerel yönetimler görev almaktadır; her yerelin farklı dinamiklerinin olması ve değişen finansal politikalar sebebiyle ulaşım sistemlerinin kullanımı ve fiyatlandırılmasında farklılıklar ve belirsizlikler görülebilmektedir.4

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR