TR

Suriye Kaynaklı Sığınma Hareketleri Sonrası Türkiye’de Göç Araştırmaları ve Lisansüstü Çalışmaların Durumu

ÖZ: Türkiye bulunduğu jeopolitik konumu nedeniyle bölgesel ve küresel gelişmelerden yakından etkilenen bir ülkedir. Coğrafyası ve tarihsel özellikleri ile zaman içerisinde toplumsal yapısında önemli etkiler yaratan göç hareketleri ile karşı karşıya kalmıştır. Suriye’de başlayan iç savaş sonucunda sayıları milyonları bulan sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin yaşadığı bu kitlesel hareketler toplumsal yapıyı derinden etkilemiş bunun sonucunda siyasal, ekonomik ve sosyal birçok sorun meydana gelmiştir. Bu yüzden yaşanan kitlesel sığınma hareketlerinin yönetilmesi sorunu ortaya çıkmış, sorunların giderilmesi için politikalar üretilmeye başlanmıştır. Merkezi yönetim çeşitli yasal ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Aynı zamanda üniversiteler de konuyu öncelikle ele almış, bilimsel çalışmalar yaygınlaşmış ve politikaların oluşturulması sürecine katkı sağlamıştır. Göç olgusu birçok farklı disiplinin çalışma alanına girmektedir. Siyaset, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, tarih, kamu yönetimi gibi birçok alanda göç olgusu incelenmektedir. Çünkü ülkelerin yaşamış oldukları göç hareketleri vatandaşların siyasal tercihlerini etkilemekte, ekonomik krizlere yol açmakta, sosyal ve kültürel çatışmaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Göç
araştırmaları bu gibi birçok nedenle önem kazanmaktadır. Göç araştırma merkezleri gerek devlet desteği ile gerekse de sivil toplum kuruluşları yoluyla kurulmaktadır. Göçler sonrası lisansüstü çalışmalar kitap, makale, tez gibi farklı alanlarda artmaktadır. Bu bildiride Suriye kaynaklı kitlesel hareketler sonrası Türkiye’de Suriyeli sığınmacılara yönelik çalışmalar incelenecek ve literatürün durumu ele alınacaktır. Bu bildiride amaç Türkiye’yi uzun yıllar etkileyecek Suriye kaynaklı göç hareketlerin yönetimi noktasında katkı sağlayacak bilimsel çalışmaların durumunu araştırmak, eksik olan noktaları tespit etmektedir.

loading Suriye Kaynaklı Sığınma Hareketleri Sonrası Türkiye’de Göç Araştırmaları ve Lisansüstü Çalışmaların Durumu Loading...
EAD-logo Suriye Kaynaklı Sığınma Hareketleri Sonrası Türkiye’de Göç Araştırmaları ve Lisansüstü Çalışmaların Durumu Taking too long?

reload Suriye Kaynaklı Sığınma Hareketleri Sonrası Türkiye’de Göç Araştırmaları ve Lisansüstü Çalışmaların Durumu Reload document
| open Suriye Kaynaklı Sığınma Hareketleri Sonrası Türkiye’de Göç Araştırmaları ve Lisansüstü Çalışmaların Durumu Open in new tab

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank