TR

Çocuk Suçluluğu ve Yerel Yönetimler

ÖZET

Günümüzün küreselleşen dünyasında çocuk suçluluğu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk suçluluğu sorununu çözüme kavuşturabilmek için öncelikli  olarak bu sorunun nedenlerinin saptanması gerekmektedir. Bu sorun ” bireysel “ ve ” çevresel “ ana başlıkları altında olmak üzere birçok sebebe dayandığından sadece merkezi yönetim  düzeyinde alınacak kararlar ve tedbirler tek başına yeterli olmamakta birçok aktöründe bu  sürece dahil olarak sorunun çözümünde katkıda bulunması zorunluluk teşkil etmektedir. Çocukların işledikleri suçlarda çevresel nedenler daha ağırlıklı olmakla birlikte, çevresel nedenler arasında da en baskın olanı ailedir. Bireyin kişisel değerlerini kazanımında en önemli  faktör olan ailenin çocuklara ilişkin projelerde aktif olarak yer alması sağlanarak denetim ve yönlendirme sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Suç, Çocuk Suçluluğu, Yerel Yönetimler, Aile, Toplum, Çevre

 

 

 

 

YAZAR

Lisans: OMÜ- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans: OMÜ- Kamu Yönetimi İlgi Alanı: Siyasi Tarih, Mahalli İdareler

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR