TR

Türk Dünyası’nın Yerel Yönetim Organizasyonu: Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)

 

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), 12.11.2003 tarih ve 6464 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş, 3335 sayılı “Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren bir uluslararası organizasyondur.

Birliğin temel amacı; uluslararası alanda, yerel yönetimlerin sorunlarının ve çözüm yollarının belirlenmesi, tartışılması, ortak çözümler aranması ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamaktır.

Birliğin 28 farklı ülkeden, toplam 1152 üyesi bulunmaktadır.

Birliğin başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’dur.

TDBB’nin İşbirliği Halinde Olduğu Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar

 • Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Birliği (CEMR)
 • Avrupa Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler İşbirliği Komitesi (COPPEM)
 • Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG MEWA)
 • Arap Şehirler Birliği (ATO)
 • Avrupa Türk Demokratlar Birliği Hollanda Şubesi (UETD)
 • İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)

TDBB’nin İşbirliği Halinde Olduğu Ulusal Kurum ve Kuruluşlar

 • T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
 • Türkiye Radyo ve Televizyon Genel Müdürlüğü – TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğü
 • Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)
 • Ege Belediyeler Birliği (EBB)
 • Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB)
 • Tataristan Belediyeler Birliği
 • Moğolistan Belediyeler Birliği
 • İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (UGETAM)
 • Türk Kızılayı (KIZILAY)
 • Türkiye Yeşilay Cemiyeti (YEŞİLAY)

Birlik Üyesi Belediyelerin Ülkelere Göre Sayısal Dağılımı

Türkiye Cumhuriyeti (148)

Arnavutluk (12)

Azerbaycan (327)

Bosna Hersek (20)

Bulgaristan (3)

Filistin (9)

Irak (2)

Karadağ (2)

Kazakistan (28)

Kenya (1)

KKTC (23)

Kosova (4)

Kırgızistan (485)

Lübnan (3)

Macaristan (1)

Makedonya (12)

Moğolistan (22)

Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri (18)

Moldova Cumhuriyeti (7)

Mısır Arap Cumhuriyeti (1)

Pakistan (2)

RF Başkurdistan (1)

RF Dağıstan (9)

RF Tataristan (2)

Romanya (2)

Somali Cumhuriyeti (3)

Sırbistan (3)

Ukrayna (2)

 

Kaynak: www.tdbb.org.tr

YAZAR

Öğretim Görevlisi, Dumlupınar Üniversitesi, Simav MYO, Yerel Yönetimler Programı Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Doktora Öğrencisi

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR