TR

Rusya’nın Bağımsız Devletler Topluluğuna Yönelik Kültür Politikası 2008-2015

ÖZET

Bu çalışmada Rusya Federasyonunun Bağımsız Devletler Topluluğu  teşkilatına kazandırmak istediği şekil ve içerikte önemli bir boyutu  oluşturan güncel kültürel polika ele alınmıştır. Rus yetkililer petrol  ve doğal gaz gelirlerinin çok büyük rakamlara ulaşmasıyla güçlenen  ekonomileriyle yeniden küresel güç olarak dünya siyasetine katılmayı  hedeflediklerini açıkça ifade etmişlerdir. 2008 yılı bu sözlerin  Kosova meselesi sebebiyle icraata dökülmeye başladığı yıl olmuştur.  Abhazya ve Güney Osetya’da sert yüzünü açıkça gösteren Rusya eski  Sovyet coğrafyasında sahip olduğu yumuşak güç zeminini de daha aktif  bir şekilde harekete geçirmiştir.

Çalışmamızda Bağımsız Devletler topluluğu  genelinde 2015 yılına kadar uyguladığı genel politika ve geliştirdiği ikili ilişkiler bu çerçevede incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Orta Asya, Güney Kafkasya, Kültürel İlişkiler

 

YAZAR

Gazi Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR