TR

Milli Mücadele Döneminde Balıkesir

ÖZET

İktisadi hayatı büyük ölçüde Avrupalı devletlerin eline geçen Osmanlı Devleti, XIX.yüzyıl boyunca varlığını ancak denge politikaları ile sürdürmüştür.Avrupalı Devletler, Osmanlı Devleti ile aralarındaki tarihi ve nihai hesaplaşmayı I.Dünya Harbi sonunda gerçekleşen Mondros Mütarekesi’nde gerçekleştirmişlerdir.Ancak bu hesaplaşma sırasında,doğrudan siyasi ve askeri müdahaleleri yanında Yunanlıları ve Ermenileri de piyon olarak sahneye çıkarmışlardır.Anadolu’nun batısını Yunanlılara, doğusunu ise Ermenilere peşkeş çekmek için gerekli olan yapılanma mütareke hüeydana gelen cepheler oluşturmuşlardır.kümleri ile gerçekleştirilmiştir.Bu arada İstanbul’da bulunan siyasi otoritenin teslimiyetçi bir politika izlemesi,işgalciler kadar Zımmileri de cesaretlendirmiş ve Türk Yurdunun parçalanması konusunda cüretkar bir hale getirmiştir.Ancak Türk Milletinin hür ve bağımsız yaşama duygusu, tarihi tecrübesi ile birleşince, ortaya “KUVAY-I MİLLİYE” hareketi çıkmıştır.Kuvay-ı Milliyye hareketinin en yoğun bir şekilde ortaya çıktığı yerlerden birisi de Balıkesir ve çevresi olmuştur. Alaca Mescid toplantısı ile silahlı direniş kararı alan Balıkesirliler, kongrelerle teşkilatlandıktan sonra asker toplayıp, tamamen düzenli birliklerden meydana gelen cepheler oluşturmuşlardır.Kurduğu cephelerle işgalci Yunan ordusunu durduran “BALIKESİR REDD-İ İLHAK” HEYET-İ MİLLİYESİ” ,Alaşehir Kongresi ile bölgedeki teşkilatlanmayı yaygınlaştırmış,diğer taraftan Mustafa Kemel Paşa ile irtibat kurarak Anadolu’da Milli hareketle bütünleşmiştir. Teşkilatı ve cepheleri ile Yunanlıların hesaplarını bozan Balıkesir Kuvay-ı Milliyesi , dahilde çıkarılan Anzavur İsyanlarını bastırarak İngilizlerin oyunlarını da boşa çıkarmıştır. On dört ay boyunca istilacı Yunan ordusunu durdurmayı başaran Balıkesirliler , 30 Haziran 1920’de mücadele bayrağını, milletin ve vatanın mukadderatına sahip çıkan T.B.M.M’ne ve kuruluşunu tamamlayan Türk ordusuna teslim etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kuvay-ı Milliye,Milli Mücadele, Mondros Mütarekesi, I.Dünya Harbi , Anzavur İsyanı.

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR