TR

Suriyeli Mülteciler ve Güvenlik Sorunsalı Kilis İli Örneği

Bu makale ilk olarak Dr. Öğr. Üyesi Esra Çıkmaz ve Muhammed Aksu tarafından KAYSEM 13’te sunulmuş ve tam metin bildiri kitabında yayınlanmıştır. 

YAZAR

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2015-2019) Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans (2019 - )

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR