TR

AB Sürecinde Türkiye ve Çevre Güvenliği

Not: Bu makale ilk olarak Şeyma Şiraz, Elif Sarız, Muhammed Aksu ve Doç. Dr. Demet Demiroğlu tarafından KAYSEM 13′ te sunulmuş ve tam metin bildiri kitabında yayınlanmıştır.

YAZAR

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2015-2019) Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans (2019 - )

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR