TR

Suriye Kaynaklı Sığınma Hareketleri Sonrası Türkiye’de Göç Araştırmaları ve Lisansüstü Çalışmaların Durumu

Öz: Türkiye bulunduğu jeopolitik konumu nedeniyle bölgesel ve küresel gelişmelerden yakından etkilenen bir ülkedir. Türkiye’nin sosyal ve siyasal değişmelerin sıkça yaşandığı Balkanlar ve Ortadoğu coğrafyasındaki ülkelere komşu olması, bu ülkeler ile tarih boyunca yakın ilişkilerinin bulunması gibi nedenlerle bu değişimlerin sonuçlarından çeşitli şekillerde etkilenmektedir. Nitekim bu sonuçlar arasında en önemlilerinden biri de yaşanılan sığınma hareketleridir. Son yıllarda Suriye’de iç savaşın, başta Türkiye ve Lübnan olmak üzere bölge ülkeleri üzerinde önemli etkileri olmuştur. Türkiye, iç savaş sürecinde sayıları milyonları bulan sığınmacıya ev sahipliği yapmıştır. Bunun sonucunda kitlesel sığınma hareketlerinin yönetilmesi sorunu ortaya çıkmış, sorunların giderilmesi için politikalar hazırlanmaya başlanmıştır. Bu süreçle birlikte merkezi yönetim tarafından çeşitli yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. Aynı zamanda üniversiteler de konuyu öncelikle ele almış, bilimsel çalışmalar yaygınlaşmış ve politikaların oluşturulması sürecine katkı sağlamıştır. Göç olgusu birçok farklı disiplinin çalışma alanına girmektedir. Siyaset, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, tarih, kamu yönetimi gibi birçok alanda göç olgusu incelenmektedir. Çünkü ülkelerin yaşamış oldukları göç hareketleri vatandaşların siyasal tercihlerini etkilemekte, ekonomik krizlere yol açmakta, sosyal ve kültürel çatışmaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Göç araştırmaları bu gibi birçok nedenle önem kazanmaktadır. Göç araştırma merkezleri gerek devlet desteği ile gerekse sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kurulmaktadır. Göçler sonrası lisansüstü çalışmalar kitap, makale, tez gibi farklı şekillerde hazırlanmaktadır. Bu bildiride Suriye kaynaklı kitlesel hareketler sonrası Türkiye’de Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan çalışmalar incelenecek ve literatürün durumu ele alınacaktır. Bildiride amaçlanan, Türkiye’ yi uzun yıllardır etkileyen Suriye kaynaklı sığınma hareketlerin yönetimi noktasında katkı sağlayacak bilimsel çalışmaların durumunu araştırmak, eksik olan noktaları tespit etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Suriye, Araştırma, Sığınmacı, Lisansüstü.

YAZAR

2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalında 2019 yılında tamamladı. Ankara Üniversitesi SBE Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Çalışma Alanları: Göç Yönetim Politikaları, Kamu Politikası, Yönetim Bilimi

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR