TR

Etik Davranış İlkeleri ve Kamuda Temel Sorun: Dürüstlük ve Tarafsızlık İlkesi

ÖZET

Kamu hizmetini gerçekleştiren kamu görevlileri, kamu hizmetinden yararlananların güvenini kazanmak ve bu güveni korumak için birtakım kurallara uymak zorundadır. Çünkü kamu hizmeti vatandaşların verdiği vergilerle yürütülmektedir. Vatandaşlar düşük maliyetle daha kaliteli bir hizmet beklerler. Bu amaçla vergilerini kamu görevlilerine emanet ederler. Kamu görevlileri de bu emanet bilincinde olmalı, kamu hizmetini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmeli ve kendisine sunulan takdir yetkisini kullanırken etik ilke ve standartlara bağlı kalmalıdır. Böylelikle hem kamuya olan güven sağlanacak hem de kamu yönetiminde verim artacaktır. Ancak bazı durumlarda kamu görevlileri bir hizmeti sunarken yasal boşluklarla karşılaşmakta ve takdir yetkisini kullanırken ikilemde kalmaktadır. Yani etik ikilemle karşılaşmaktadır. Ayrıca kamu görevlileri bazı etik ihlallerin sınırlarını bilmemekte ve etik ihlalinde bulunmaktadır. Bu yüzden etik ilkelerinin bilinmesi ve sınırlarının net bir şekilde belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.

 

 

YAZAR

Mayıs 1994'te Kayseri'de doğdum. İlköğretim ve lise eğitimimi Kayseri'de tamamladım. Önlisans eğitimimi Anadolu Üniversitesi'nde Adalet bölümünde tamamladım. Lisans eğitimimi Erciyes Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Temmuz 2017'de tamamladım. Yüksek lisans eğitimime Eylül 2017'de yine aynı üniversitede ve aynı bölümde başladım. Ayrıca Kayseri'de bir devlet okulunda İngilizce öğretmenliği yapıyorum.

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR