TR

Seçim Sistemi Değişiklikleri ve Siyasi Parti İttifaklarının Siyasal Sisteme Etkileri: İtalya Örneği

ÖZET:

Siyasal sistem; hükümet sistemi, seçim sistemi, siyasi parti sistemi gibi birçok alt sistemden oluşmaktadır.  Siyasal sistemin istikrarlı bir yapıya sahip olması için bu alt sistemlerin birbirleriyle uyum halinde bulunması gerekmektedir. Siyasal sistemin temelini oluşturan hükümet sistemlerinin en önemli tamamlayıcısı siyasi partiler ve seçim sistemleridir. Siyasal sistemlerdeki değişimlerin birbirleriyle çatışması halinde siyasal sistemde tıkanıklıklar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bir hükümet sistemi değiştirildiğinde seçim ve siyasi parti kanunlarında da yeni sisteme uygun değişiklikler yapılmalıdır. Sistemin birbirini tamamlayıcı değişiklikleri içermemesi durumunda her alt sistem, mevcut sistemle çatışan yeni bir eylem biçimi geliştirmektedir. Siyasi partilerin gerçekleştirdiği seçim ittifakları bu eylemlerden biridir. Seçimler öncesinde siyasi partilerin ittifaklar kurmasında hükümet sisteminin ve seçim sisteminin yapısı etkili olmaktadır. Seçim sistemleri, ülkelerin hükümet yapılarının şekillenmesinde belirleyici rol oynamakta, siyasi partilerin seçim politikalarını doğrudan etkilemektedir. Makalede bu varsayımlardan hareketle İtalyan parti sisteminde son yıllarda ortaya çıkan siyasi istikrarsızlar seçim sisteminde yaşanan değişikliklerle açıklamış, siyasi parti ittifaklarına dayalı siyasal yapının nedenleri seçim sitemleri ile bağlantı kurularak incelenmiştir.

Tam Metin:    PDF: Seçim Sistemi Değişikliklerinin ve Siyasi Parti İttifaklarının Siyasal Sisteme Etkileri

Künye: Akman, K . (2020). Seçim Sistemi Değişiklikleri ve Siyasi Parti İttifaklarının Siyasal Sisteme Etkileri: İtalya Örneği . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 19 (4) , 1610-1625 . DOI: 10.21547/jss.724242

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR