TR

Roma Metropoliten Şehri

ÖZET

Hızlı nüfus artışı ve bu artışın kırdan kente doğru eğilimi, kentli nüfus oranının yükselmesine neden olmuştur. Genel olarak bu göç hareketleri dengeli bir şekilde sağlanamamış ve bu göç dalgası belirli birkaç kent yönünde olmuştur. Bu durumda, bazı kentlerde nüfusun birikmesine yol açmıştır. Dünya üzerinde kentli nüfusun %41’i bir milyonun üzerinde nüfusa sahip kentlerde yaşamaktadır. Günümüzde de büyük ölçekli yerleri diğer yerlerden ayırt etmek için metropol kavramı kullanılmaktadır. Bu büyük ölçekli yerlere de metropoliten kent ismi verilmektedir. Araştırma kapsamında, metropoliten kent kavramı, dünyadaki yönetim modelleri tasnif edilmeye çalışılacak olup Roma metropoliten şehrinde görülen uygulama modelleri incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Metropol, Metropoliten Kent, Metropoliten Yönetim, Yerel Yönetimler, İtalya, Roma

Makalenin devamını ekteki dosya üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

 

YAZAR

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Önlisans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Mezunu. ÇOMÜ Kent ve Çevre Politikaları Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi. İlgi alanları; kent, kentleşme, yerel yönetimler, kadın temsili ve siyaset.

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR