TR

Kitap Önerisi: Kent, Kimlik ve Küreselleşme

 916128558_400_wm Kitap Önerisi: Kent, Kimlik ve KüreselleşmeKÜNYE: Aslanoğlu, A. Rana(2000) Kent, Kimlik Ve Küreselleşme, Ankara: Ezgi Kitapevi

Kent, tarımsal olmayan üretimin yapıldığı, kontrol fonksiyonlarının toplandığı, belirli büyüklük, heterojenlik ve bütünleşme düzeylerine varmış bir mekân olarak tanımlanır. Farklı dönemlerde kentin farklı işlevleri ön plana çıkmıştır. Zaman ve mekân içerisinde kentlerin, kentli kimliklerin geçirdiği değişimi anlamak kentlerin bugünkü durumunu anlamak için önemlidir. Çünkü sosyal bilimler alanında konu olan her olgu doğrusal bir şekilde ilerlemez. Var olan durumu anlamak için geçirilen aşamaları izlemek gerekmektedir. Neden-sonuç içerisinde olayların gelişimini takip etmek daha iyi bir değerlendirme yapma fırsatı sunar. Bu nedenle kentlerin ortaya çıkış ve gelişim süreci oldukça önemlidir.

Kitap bu değişim ve gelişim sürecini güzel bir metodolojik yöntemle açıklamış ilerleyen bölümlerde somut örnek olarak Bursa üzerinden bir izlenim kazandırmayı başarmıştır. Kent mekânının ve kentli bireylerin dönüşüm sürecinde sanayileşme ve küreselleşme bağlamında çeşitli teorilere, teorisyenlere yer veren yazar kavramsal çerçeveyi sağlam şekilde oluşturmuş, çeşitli bölümlerde bu durumu farklı boyutlarla değerlendirerek başarılı bir eser ortaya koymuştur.

Kitabın temel amacı küreselleşme ve sanayileşme süreci içerisinde kentlerin ve kimliklerin değişimi, bunun mekâna yansımasıdır. Bursa’nın yaşadığı süreç ülkemizde diğer sanayileşmiş şehirlerde farklı parametreler ile uygulanabilir. Böylece dönüşüm sürecinin hangi dinamikler ile gerçekleştiği anlaşılabilir. Kitap oldukça ilgimi çekecek noktalara değinerek günlük hayatta karşılaştığımız mekân ve kimlikler anlamlandırma ve değerlendirme fırsatı sunmuştur.

Kitap genel olarak kentleşme literatürün de önemli kavramların birçoğuna değinmiştir. Bu yüzden her sayfada altı çizilerek okunacak birçok tespit bulunmaktadır. Bilgi yoğunluğunun yanında yazarın Bursa incelemesi anlatılanlar hakkında bir model oluşumu için yerinde olmuştur. Küreselleşeme ve sanayileşme sürecinde Dünya’da neredeyse bütün kentlerde yaşanılan değişmeler mekânı ve kimliği derinden etkilemiştir. Yazar bu etkiyi genel hatlarıyla aktarmaya çalışmıştır. Fakat bazı noktaların  tekrar şeklinde ifade edilmesi ve teorisyenlerin düşüncelerin ayrı yerlerde kesilerek aktarılması bütünlük kurmak açısından eleştirilebilir bir noktadır.

Kentlerin oluşumundan kentli kimliklerin değişimine birçok konu hakkında tespitte bulunan kitapta Bursa şehrini merak eden biri olarak bölüm daha çok ilgimi çekmiştir. Özellikle Bursa’nın Osmanlı’dan günümüze süren değişim süreci ülkemizdeki diğer farklı kentlerde farklı girdilerle ortaya çıkmıştır. Bu nedenden dolayı Bursa’nın bu noktada incelenmesi gayet güzel ve fikir verici olmuştur.

Sonuç olarak kitap, farklı kavramlar, teori, teorisyenlerle tanışmama neden olmuştur. Bu yüzden beğenerek okuduğumu belirtmek isterim. Yaşadığımız mekânların ve kimliklerin dönüşüm sürecinin çok boyutlu ve derinlemesine bir incelemek alanı olduğu kanısı oluşmuştur. Birçok farklı girdi ve birçok aktörün yer aldığı sürecin halen içerisinde olduğumuz düşünülürse Kitapta yer alan tespitler günümüz ve gelecek için aydınlatıcı olabilmektedir.

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank