TR

Balıkesir’de Tarihi Bir Şahsiyet: Hasan Basri Çantay

ÖZET

Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’nı Mondros Mütarekesi ile sonlandırdı. Hemen sonrada İtilaf Devletlerinin haksız işgal ve uygulamaları başladı.Türk Milleti ise, Anadolu ve Trakya’da birbirinden bağımsız Müdaafa-i hukuk anlayışıyla örgütlenmeye başladı. Tecrübeli İttihatçıların kurduğu cemiyetlerle kongreler düzenlendi.Bu kongrelerde başlangıçta mahalli; ancak giderek bölgesel ve ulusal ölçekte ve tam bağımsızlığı amaçlayan kararlar alınarak uygulamaya geçildi. Kuva-yı Milliye dediğimiz bu direniş birlikleri bu kararlar sonucu doğmuştur. Balıkesir’de işgalden bir gün sonra başlayan örgütlenme ve halkın bilinçlenmesinde, Hasan Basri Bey’in katkıları büyüktür.O çıkardığı SES Gazetesi ile İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümetini çileden çıkartacak yayınlar yapmış, yeri gelmiş silahı eline alarak vatan savunmasında ölümü göze almıştır.Bu çalışmada, Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlığını kazanmasında bir Kuva-yı Milliyeci olarak Hasan Basri Bey’in mücadelesi incelenmiştir. I.Meclise Karesi Mebusu olarak seçilen Hasan Basri Bey mücadelesini mecliste de sürdürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Osmanlı Devleti, Balıkesir, Kuva-yı Milliye., Hasan Basri Çantay.

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR