TR

Türkiye’de 2002 Sonrası Muhafazakâr Düşüncenin Kent Kimliği Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme

Yayın Bilgisi: Demirci, K. (2021). Türkiye’de 2002 Sonrası Muhafazakâr Düşüncenin Kent Kimliği Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme. Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 244-262.

Özet: 2002 sonrasında muhafazakâr düşüncenin kentsel alanları ne şekilde dönüştürdüğünü tespit ederek muhafazakâr kent kimliğinin unsurlarını açıklamak ve ulusal literatürde eksikliği hissedilen muhafazakâr kent çalışmaları konusunda farkındalık yaratarak alandaki eksikliğin giderilmesi çalışmanın temel amaçları arasında yer almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda muhafazakâr düşüncenin genel yapısı açıklandıktan sonra bu düşüncenin kentsel alanlara hangi yollarla ve araçlarla kimlik kazandırdığı ele alınmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olarak kabul edilen içerik analizi metoduna dayandırılmıştır. Bu bağlamda araştırmada ulusal ve uluslararası literatürde muhafazakârlığı ve muhafazakâr kenti inceleyen çalışmalara ve basın yayın organlarının bu konuda yapmış oldukları çalışmalardan yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında Türkiye’de kentsel alanların salt mekândan ibaret olmadığı aynı zamanda düşünsel olarak şekillendirildikleri tespit edilmiştir. Yönetsel kurumlara bağlı olarak kentsel mekânları şekillendiren çeşitli ideolojiler olmakla birlikte 2002 sonrası siyasi konjonktür nedeniyle muhafazakâr düşüncenin kentsel mekânların şekillendirilmesinde daha etkin olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak muhafazakâr düşüncenin, dini yapılarla eğitim kurumlarının sayısının arttırılması, geleneklerin kentsel imgelere yansıtılması ve geçmiş dönem Türk İslam uygulamalarının en yoğun kullanılan kentsel bölgelerde görünür kılınması yollarıyla Türkiye’deki kentsel alanların muhafazakâr kimliğini sağlamlaştırdığı söylenebilir.

NOT: Çalışmanın açılmaması halinde sayfayı yenileyiniz!

loading Türkiye’de 2002 Sonrası Muhafazakâr Düşüncenin Kent Kimliği Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme Loading...
EAD-logo Türkiye’de 2002 Sonrası Muhafazakâr Düşüncenin Kent Kimliği Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme Taking too long?

reload Türkiye’de 2002 Sonrası Muhafazakâr Düşüncenin Kent Kimliği Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme Reload document
| open Türkiye’de 2002 Sonrası Muhafazakâr Düşüncenin Kent Kimliği Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme Open in new tab

 

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank