TR

Türkiye-Arnavutluk İlişkileri

ÖZ

Türkiye-Arnavutluk ilişkileri yüzyıllardan beri devam eden bir konudur. Tükiye’nin Balkanlar politikasını şekillendiren en önemli ülke kuşkusuz Arnavutluk Cumhuriyeti’dir. Bunun nedeni ise Arnavutluk ile olan kültürel yakınlıklarımız ve Arnavutluk’ta yaşayan müslüman nüfusun fazla olmasıdır. Buna ek olarak birçok tarihçi tarafından balkanların en kilit ülkesi olarak Arnavutluk gösterilmektedir. Bunun nedeni ise Arnavut halkının kökenine ilişkin birçok varsayımın olmasıdır. Buçalışmada öncelikle Arnavut halkının kökenine ilişkin araştırmalar yapılmış..Bu araştırmalardan sonra ise Türkiye ile ilişkileri analiz edilmiştir.

Anahtar Kavramlar : Arnavutluk , Türkiye, Balkanlar, Arnavutluk Köken.

ABSTRACT

Turkey-Albania relations is a matter of continuing the centuries.Turkey’s most important country in the Balkans policy is undoubtedly shaped the Republic of Albania.The reason for this pur culturel closeness with Albania and the large number of Muslim population living in Albania.In addition, Albania is shown by many historians as the key country of the Balkans.The reason for this is that there are many assumptions about the origin of the Albanian people.In this study, firstly the researches on the origin of the Albanian people were made. After these studies were analyzed by the Albania-Turkey relations.

Keywords : Albania, Turkey, Balkans, Origin of Albania.

 

loading Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Loading...
EAD-logo Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Taking too long?

reload Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Reload document
| open Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Open in new tab

 

] }

AKADEMİK KAYNAK
 

 TR

blank