TR

İkiz Açıklar Hipotezi ve Teorik Yaklaşımlar

Not: Kapak Görseli https://www.paranomist.com/ikiz-aciklar-hipotezi-turkiye-1980-2009-2.html adresinden alınmıştır.

YAZAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü(2016), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü(2014).

İLETİŞİM


Akademik Kaynak
 

 TR